BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

W dniu 11.12.2018r., zastępy JOP zostały zadysponowane do wycieku kwasu solnego na terenie Huty Szkła w Częstochowie

Po dojeździe na miejsce zdarzenia o godz. 20:47  i przeprowadzonym rozpoznaniu, ustalono iż przed przybyciem zastępów JOP, ok. godz. 19:57, podczas transportu z wanny ociekowej, elektrycznym wózkiem widłowym zbiornika typu DPPL z zawartością 1000 dm3 kwasu solnego 33%, doszło do jego zsunięcia z wideł na posadzkę. W wyniku  tego, doszło do rozszczelnienia się zbiornika i wycieku kwasu solnego w pomieszczeniu  oczyszczalni ścieków linii C hali dekoracji (matowienia). Pomieszczenie oczyszczalni o wymiarach 12x12x8m, przylegające bezpośrednio do hali dekoracji na której prowadzony był proces technologiczny.

Operator wózka widłowego  podczas tego zdarzenia zabezpieczony był w odpowiednie środki ochrony osobistej (maska z filtropochłaniaczem, ubranie Tychem F, rękawice i buty gumowe). Widząc to zdarzenie oraz kolejnych trzech pracowników zakładu zabezpieczonych środkami ochrony osobistej przystąpiło do neutralizacji rozlewiska kwasu solnego za pomocą mleczka wapiennego. Równocześnie podjęta została przez Kierownika Zmiany Huty ewakuacja wszystkich pracowników zakładu. Ogółem ewakuowanych zostało 81 osób. Dwie osoby zgłaszały dolegliwości spowodowane tym zdarzeniem. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego, zostały one zabrane do szpitala z podejrzeniem wziewnego zatrucia oparami kwasu solnego.

Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu za pomocą urządzenia DRAGER X-act 5000 pomiarów w pomieszczeniu oczyszczalni oraz hali produkcyjnej na obecność kwasu solnego. Przeprowadzone pięciokrotnie pomiary nie wykazały stężeń niebezpiecznych w atmosferze obiektu. Ratownicy zabezpieczeni w ubrania chemiczne dokonali również sprawdzenia za pomocą papierków wskaźnikowych stężenia pH rozlewiska. Działania podjęte przez pracowników w pierwszej fazie zdarzenia, pozwoliły zneutralizować rozlany kwas solny powodując jego zobojętnienie - wskazania na papierku lakmusowym lekko zasadowe. W dalszej kolejności działania zastępów polegały na spłukaniu zobojętnionego kwasu solnego do studzienek prowadzących do separatorów wewnętrznej oczyszczalni zakładu. Dokonano sprawdzenia studzienek kanalizacyjnych na terenie zakładu, gdzie nie stwierdzono stężeń kwasowych w odprowadzanej wodzie.

Zdarzenie nie posiadało znamion poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r.

 

 

W dniu 05 grudnia br.  w Częstochowie przy ul. Puławskiego  miał miejsce wypadek drogowy z udziałem  samochodu osobowego marki BMW serii 3 oraz samochodu dostawczego marki Iveco Daily. Na skrzyni samochodu dostawczego transportowany był przewoźny kontenerowy zbiornik na azot skroplony. W wyniku upadku zbiornika nastąpiło odkształcenie stalowej ramy zabezpieczającej zbiornik i przemieszczenie samego zbiornika, co spowodowało wypływ przewożonego azotu.

 

Więcej: 05.12.2018 Miejscowe zagorozenie Wypadek - Ciekły azot

23.11.2018 około godziny 13:49 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej zostały zadysponowane do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy w miejscowości Koniecpol, ul Armii Krajowej.


Po przybyciu na miejsce zdarzenia oraz przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, iż doszło do  potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy.

 

Działania zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie, oświetleniu terenu akcji na potrzebę działań policji.

 

Obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego zadecydował o transporcie poszkodowanej kobiety do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

 

Dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia prowadzi Policja.

 

Z informacji uzyskanych od Policji wynika, iż w wyniku doznanych obrażeń poszkodowana kobieta zmarła.

 

25.11.2018 około godziny 8:44 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej zostały zadysponowane do wypadku dwóch pojazdów, autokaru wycieczkowego oraz samochodu osobowego, w miejscowości Przymiłowice. Autokar, którym podróżowało 65 osób zatrzymał się zajmując jezdnię w obu kierunkach, a pojazd osobowy, którym podróżowała 1 osoba zjechał całkowicie z drogi. W wyniku zdarzenia ranna została kierująca samochodem osobowym.

 

Działania ratowników w tej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp osobie poszkodowanej w postaci stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa, termoizolacji, wsparcia psychicznego. Po dojeździe na miejsce kolejnych zastępów

 

25.10.2018 roku Zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej zostały zadysponowane do kolizji drogowej w miejscowości Koniecpol Stary, ul. Częstochowska.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że w zdarzeniu brał udział samochód osobowy marki Opel Astra II. Do zdarzenia doszło w wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem, który najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie wpadł do przydrożnego rowu.
Działania JOP polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu akumulatora,
- neutralizacji plamy ropopochodnej powstałej w wyniku wycieku płynów eksploatacyjnych.
Będący na miejscu zdarzenia ZRM po przebadaniu kierującego pojazdem zdecydował o jego dalszej hospitalizacji.