BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

24.10.2019

W dniu 19 października 2019 roku już po raz XI odbyły się Zawody Sportowo Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.  Miejscem rozgrywek był stadion im. Ireny Szewińskiej w gościnnej gminie Konopiska. W boju zmierzyło się w sumie dwadzieścia siedem drużyn wyłonionych w ramach gminnych eliminacji (w tym jedenaście młodzieżowych i pięć kobiecych). Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

- ćwiczenie bojowe

- sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

wg regulaminu z 10.02.2011 roku - drużyny kobiece

1 miejsce OSP Rudnik Wielki z wynikiem 118,20 pkt.

2 miejsce OSP Słowik z wynikiem 123,40 pkt.

3 miejsce OSP Widzów z wynikiem 129,50 pkt.

wg regulaminu z 10.02.1011 roku - drużyny męskie

1 miejsce OSP Rudnik Wielki z wynikiem 89,70 pkt.

2 miejsce OSP Rudnik Mały z wynikiem 92,10 pkt.

3 miejsce OSP Zrębice z wynikiem 92,70 pkt.

wg regulaminu CTIF - dziewczęta

1 miejsce OSP Nierada z wynikiem 1024,30 pkt.

2 miejsce OSP Chorzenice - Witkowice z wynikiem 988,81 pkt.

3 miejsce OSP Dźbów z wynikiem 984,25 pkt.

wg regulaminu CTIF - chłopcy

1 miejsce OSP Zdrowa z wynikiem 1039,05 pkt.

2 miejsce OSP Bystrzanowice z wynikiem 1035,87 pkt.

3 miejsce OSP Słowik z wynikiem 1015,35 pkt.

           

Ponadto podczas zawodów swe umiejętności zaprezentowała drużyna "Strażusi". Maluszki z jednostki OSP Słowik w gminie Poczesna pokazały wszystkim zebranym musztrę pożarniczą oraz krótkie założenie pożarnicze.

Zawody swą obecnością uświetniło wielu znamienitych gości w tym:

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński

Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka

Senator Ryszard Majer

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela

mł. bryg. Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

nadkom. Grażyna Dudek Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej  Urszula Giżyńska

Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek

Włodarze pozostałych gmin, komendanci gminni i prezesi zarządów ochotniczych straży pożarnych.

Zwycięzcom gratulujemy.

11.10.2019

W  komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta zbiórka związana z przekazaniem promes dotacji na realizację zadań przez  OSP, oraz przekazanie pojazdu specjalnego Quad wraz z przyczepką dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

 Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W uroczystości wzięli udział:

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska

Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka

Senator Artur Warzocha

Senator Ryszard Majer

Nadbryg. Jacek Kleszczewski

Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tomasz Bednarek

 

04.10.2019

Platforma  e-learningowa  „Firefighter  Plus”  to  efekt  międzynarodowego  projektu zrealizowanego przez straże pożarne z Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii i Polski, przy współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi:  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Różnorodności Wielokulturowej z Rumunii i Stowarzyszenie „WIOSNA” z Polski.
W  wyniku  tej  działalności  Komenda  Wojewódzka  PSP  w  Poznaniu  -  na  stronie www.firefighterplus.eu - uruchomiła bezpłatną i ogólnodostępną platformę e-learningową z obszaru prewencji  i  integracji  społecznej.  Platforma  jest  dostępna  dla  wszystkich  zainteresowanych tą tematyką  strażaków  PSP  i  OSP  w  Polsce,  nauczycieli  i  uczniów  klas  mundurowych,  a  także dla osób zajmujących się działalnością społeczną.
Platforma składa się z trzech części:
Zainspiruj się: zawiera filmy z akcji prewencji i integracji społecznej, zrealizowane przez strażaków z różnych krajów Unii Europejskiej;

Kurs e-learningowy: obejmujący wprowadzenie i 3 części;

Przybornik:  zawiera  8  przydatnych  narzędzi  edukacyjnych  do  szybkiego zaplanowania,  przeprowadzenia  i  ewaluacji  działań  w  obszarze  prewencji społecznej.

 

Gorąco zachęcamy osoby zainteresowane do zapoznania się z przedmiotową tematyką.