BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

02.09.2012
Koniec żniw i prac na polach to w Polsce tradycyjnie czas dożynek, czyli ludowego święta, które jest dziękczynieniem za zebrane plony. Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie to najbardziej uroczyste, oficjalne święto z udziałem rolników z całego kraju, hierarchów kościelnych oraz prezydenta. Bronisław Komorowski na Dożynkach Jasnogórskich 2012 dziękował rolnikom za ich ciężką pracę na roli, trud włożony w żniwa, dbanie o to, by Polakom nie zabrakło chleba.

Do Częstochowy Prezydent przyjechał samochodem. W drogę powrotną udał się śmigłowcem który startował z terenu lotniska w Rudnikach.

Bezpieczne pożarowo warunki lądowania i startu prezydenckiego śmigłowca zapewniały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z terenu Częstochowy.


      
fot. KM PSP w Częstochowie
31.08.2012
W dniu 31 sierpnia odbyły się zawody o Puchar Komendanta Miejskiego w Częstochowie w siatkówce halowej.
W zawodach wzięło udział pięć drużyn reprezentujących Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze oraz Komendę Miejską PSP w Częstochowie.

Po serii niezwykle zaciętych i emocjonujących rozgrywek, puchar trafił w ręce drużyny reprezentującej JRG nr 3. Warto zaznaczyć, że zwycięska drużyna prowadzona przez st. kpt. Rafała Jureczko nie straciła ani jednego seta.

Wynik końcowy zawodów przedstawia się następująco:

miejsce 1: Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza nr 3 w Częstochowie ,
miejsce 2: Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza nr 2 w Częstochowie , 
miejsce 3: Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza nr 1 w Częstochowie , 
miejsce 4: Komenda Miejska PSP w Częstochowie, 
miejsce 5: Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza w Koniecpolu.

Po kliknięciu na zdjęcie przejdziesz do galerii zdjęć.

fot. KM PSP w Częstochowie

22.08.2012

Szkolenie podstawowe strażaków OSP

Uwzględniając potrzeby szkoleniowe jednostek OSP, zgodnie z planem szkolenia na rok 2012 w dniu 09 września 2012r. o godz. 9 00, planujemy rozpocząć szkolenie podstawowe strażaków OSP (realizowane jednoetapowo).
Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od pracy /soboty i niedziele/ w siedzibie KM PSP Częstochowa ul. Sikorskiego 82/94 oraz wyznaczonych JRG KM PSP Częstochowa.

W dniu 07 października 2012 r. o godz. 9:00, planujemy rozpocząć szkolenie podstawowe strażaków OSP z terenu gmin Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów (realizowane jednoetapowo). Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od pracy /soboty i niedziele / w siedzibie OSP Przyrów ul. Częstochowska 7 oraz wyznaczonych JRG KM PSP Częstochowa.10.08.2012
 7 sierpnia na terenie Parku Wypoczynkowego "Lisiniec" przeprowadzono ćwiczenia zgrywające z udziałem Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Częstochowy, grupy płetwonurków OSP Częstochowa, WOPR-u i Pogotowia Ratunkowego.

Głównymi celami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków, a także zapoznanie ćwiczących z procedurami ratownictwa wodnego oraz sprzętem wykorzystywanym przez KM PSP, WOPR i OSP w Częstochowie. Ponadto ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy zastępów PSP i OSP z terenu miasta.

Zastępy zadysponowane na miejsce zdarzenia otrzymały informację o wpadnięciu do zbiornika "Pacyfik" samochodu osobowego, w którym najprawdopodobniej znajdowały się 4 osoby.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż dwie osoby wydostały się na brzeg o własnych siłach. Dwie pozostałe znajdowały się pod wodą.
Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeszukaniu pojazdu oraz dna zbiornika przez specjalistyczną grupę płetwonurków oraz udzieleniu pierwszej pomocy.
W związku z wyciekiem substancji ropopochodnej, na miejsce zadysponowano grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jej zadaniem było rozstawienie zapór przeciwolejowych oraz zebranie wyciekłej substancji.

Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia umiejętności i wiedzy ratowników oraz praktycznego wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu KM PSP w Częstochowie, a przede wszystkim doskonalenia współpracy między zastępami poszczególnych służb.
Ćwiczenia nadzorował i podsumował Komendant Miejski PSP w Częstochowie, Pan st.bryg. Zbigniew Hibner wraz z kadrą KM PSP oraz przedstawicielami władz miasta.

      


      


      


      


      


      


      


    
fot. KM PSP w Częstochowie

03.08.2012
 3 sierpnia odbyła się uroczystość włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Żuraw do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na uroczystości obecny był - komendant PSP w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hibner, zastępca komendanta PSP w Częstochowie bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP – dh Ireneusz Skubis, Wójt Gminy Janów - Sławomir Krzyształowski, komendant gminny OSP – dh Franciszek Cieśliński, prezes Zarządu Głównego OSP dh Zygmunt Białas oraz Prezes OSP Żuraw Rafał Lampa wraz z druhami OSP Żuraw.

Uroczystego przekazania decyzji o włączeni jednostki OSP Żuraw do KSRG dokonał komendant PSP w Częstochowie dh Zbigniew Hibner na ręce Wójta Gminy Janów Sławomira Krzyształowskiego oraz Prezesa OSP Żuraw – Rafała Lampy. Jest to druga jednostka OSP na terenie gminy Janów włączona w Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczego. Pierwszą jednostką była jednostka OSP Janów. Łącznie na terenie powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy w systemie KSRG działa 37 jednostek OSP.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Do systemu może być włączona jednostka, która posiada: co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze, wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej obsadę co najmniej dwóch samochodów pożarniczych., skuteczny system łączności, powiadamiania i alarmowania, urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych, pozostaje w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych.


      


      


      
fot. UG Janów