BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

13.07.2013

Ćwiczenia na obiekcie Kościoła Parafialnego w Olsztynie

W czasie prowadzenia prac remontowych w budynku Kościoła Parafialnego P.W. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie doszło do zaprószenia ognia przez pracowników wykonujących prace budowlane. Z uwagi na konstrukcję wieży kościoła ogień rozprzestrzenia się na dach dzwonnicy.
Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń które przeprowadzono w dniu 13 lipca 2013r.
Głownymi celami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdażenia przewidzianych sił i środków, zapoznanie ćwiczących z warunkami organizacji akcji na terenie obiektu oraz specyfiką występujących zagrożeń pożarowych, a także ogólne doskonalenie metod prowadzenia działań ratowniczych jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

GALERIA ZDJĘĆ

29.05.2013

MIASTO 2013 – ĆWICZENIA OBRONNE W CZĘSTOCHOWIE

Próba odbicia przez terrorystów więźniów, kolizja drogowa z udziałem cystern, akcja ratownicza z udziałem śmigłowca – to elementy, które ćwiczone były w Częstochowie w ramach ćwiczeń obronnych MIASTO 2013.
W ćwiczeniach, których celem jest sprawdzenie skuteczności służb ratowniczych w obliczu skumulowanych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, biorą udział jednostki organizacyjne miasta oraz służby i inspekcje, realizujące swoje zadania na terenie Częstochowy. Do udziału zaproszono również przedstawicieli jednostek wojskowych i służby więziennej: 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 5 Pułk Chemiczny z Tarnowskich Gór, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach k. Częstochowy, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie, Żandarmerię Wojskową.

GALERIA ZDJĘĆ


We wtorek (28 maja) realizowane były zadania związane z rozwijaniem stanowiska kierowania Prezydenta Miasta, stałego dyżuru i organizacji akcji kurierskiej administracji publicznej. 29 maja, ze względów bezpieczeństwa, zamknięta została ulica Żużlowa od ronda na ulicy Legionów do ronda na ulicy Olsztyńskiej oraz ulica Marysia od ulicy Słonecznej do ulicy Żużlowej. Tego dnia – w tym rejonie miasta - ćwiczone były elementy dynamiczne, w których przewidziany jest między innymi udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Służby Więziennej i pododdziałów wojskowych. Podczas ćwiczenia wykorzystany został system syren alarmowych zainstalowanych w mieście do przekazywania informacji ćwiczebnych o zagrożeniu.
Straż Pożarna realizowała aż trzy główne epizody i dodatkowo zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca.
Pierwszym zadaniem dla strażaków było ugaszenie płonących samochodów które zaczęły się palić podczas wymiany ognia pomiędzy Służbą Więzienną a terrorystami. Kolejny element to ograniczenie i neutralizacja wycieku paliwa które poprzez kanał burzowy dostało się do rzeki. Najtrudniejszy był epizod zakładający wyciek chloru z uszkodzonej cysterny, który realizowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego.
Zaangażowane zostały znaczne siły i środki Straży Pożarnej, 21 samochodów i 66 osób, a ponadto przyczepa z separatorem, łódź i kontener kwatermistrzowski. W celu zapewnienia sprawnej realizacji założeń ćwiczenia i ciągłego zabezpieczenia miasta, na czas ćwiczeń w stan gotowości postawiono jednostki OSP z terenu miasta.
Zasadniczy etap ćwiczeń trwał od godz. 10 do godz. 14 w okolicach hali widowiskowo-sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej i Stadionu SGP Arena Częstochowa. W jego ramach pozorowana była próba odbicia przez terrorystów więźniów przewożonych w kolumnie Służby Więziennej oraz sytuacja kolizji cysterny paliwowej z cysterną przewożącą chlor i kolumną wojskową.
Ewakuowano rannych (ok. 50 osób) z udziałem śmigłowca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Skażenia chemiczne likwidowały na miejscu zdarzenia pododdziały 5. Pułku Chemicznego. Na rzece Kucelince stawiane były zapory zatrzymujące zanieczyszczenia chemiczne. W ćwiczeniach – wraz z pozorantami - brało czynny udział ok. 350 osób.
Wcześniej – ok. godz. 8 rano – odbyła się akcja przyjęcia „uchodźców” do Zespołu Szkół im. Andersa przy ul. Legionów oraz pozorowane tłumienie niepokojów społecznych wywołanych - zakładanym w ćwiczeniu – faktem napływu większej liczby ludności spoza Częstochowy.

16.05.2013

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

16 maja 2013r. odbyły się uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości zorganizowano na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach udział wzięli m.in.:
- Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
- gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
- nadbryg. Janusz Skulich – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
- Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski ,
- dh Marek Trombski - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- władze administracyjne i samorządowe województwa oraz dyrektorzy i prezesi jednostek współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.
- st. bryg. Marek Chmiel - Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
- Gabriela Lenartowicz– Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej na maszt , którym tradycyjnie jest drabina strażacka ,zaproszonych gości przywitał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka. W dalszej części uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe i korporacyjne. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi nadany strażakom województwa śląskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Pani bryg. Elżbieta Tabacka-Wosinska , Srebrny Krzyż Zasługi Pan st. kpt..Arkadiusz Labocha.
W trakcie uroczystości Medalami Za Ofiarność i Odwagę została odznaczona grupa 14 strażaków , którzy w sposób szczególny wyróżnili się podczas akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej, jaka miała miejsce pod Szczekocinami 3 marca 2012 roku. W grupie wyróżnionych jest między innymi Pan bryg . Marek Fiutak – Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu , który jako jeden z pierwszych dotarł na miejsce katastrofy i rozpoczął organizację akcji. Był też jej pierwszym dowódcą. To dzięki jego trafnym decyzjom do akcji zostały skierowane nie tylko jednostki straży pożarnej z województwa śląskiego ale również zlokalizowane najbliżej jednostki straży pożarnej z województw świętokrzyskiego i małopolskiego, które w znaczący sposób skróciły czas udzielenia pomocy wszystkim, którzy ucierpieli w katastrofie. Jego działania na miejscu tej najtrudniejszej od wielu lat katastrofy kolejowej zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez przełożonych, jak i przybyłych na miejsce akcji przedstawicieli władz państwowych.

Wręczono również 46 nominacji na wyższe stopnie oficerskie, 5 na stopnie podoficerskie oraz 4 na stopnie w korpusie szeregowych. Ponadto: 21 odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz 11 medali „Za długoletnią służbę”, 2 Medale Honorowe im. Józefa TULISZKOWSKIEGO, 4 – Złote Znaki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych , 5 - Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza, 3 – Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach obchodów Dnia Strażaka wzięły również udział podopieczne Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, które pod okiem opiekunów uszyły maskotki - przytulanki. Wykonane przez podopieczne maskotki zostały przekazane komendantom powiatowym i miejskim. Każda z maskotek, będzie podarunkiem dla dzieci- ofiar wypadków drogowych, pożarów i innych zdarzeń losowych.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka były również okazją do przekazania i wręczenia symbolicznych kluczyków do samochodów pożarniczych oraz sprzętu specjalistycznego zakupionego w 2012 roku na potrzeby PSP województwa śląskiego. Sprzęt został zakupiony z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , środków samorządowych i budżetu Państwowej Straży Pożarnej.
Zostały zakupione między innymi:
- ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem uterenowionym – 3 szt.,
- średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem uterenowionym – 4 szt.,
- średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem szosowym – 2 szt.,
- średni proszkowy samochód ratowniczo – gaśniczy – 1 szt.,
- samochody rozpoznawcze z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego – 3 szt.
- agregaty pompowe dużej wydajności – 3 szt.
- ciężkie samochody kwatermistrzowskie do przewozu neutralizatorów i sorbentów – 3 szt.,
oraz ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, maski do aparatów powietrznych, jak i środki do neutralizacji i zmywania substancji szkodliwych i gaszenia pożarów. Cały zakupiony sprzęt ,bezpośrednio po zakupie, trafił do jednostek PSP i jest wykorzystywany w czasie akcji ratowniczych i gaśniczych od chwili zakupu.
Akty przekazania i symboliczne kluczyki do pojazdów wręczyli: gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Gabriela Lenartowicz– Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na zakończenie uroczystości śląskim strażakom za ich trud i poświęcenie serdecznie podziękowali : Stanisław Rakoczy - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
09.05.2013

Szkolenie dla policyjnych oddziałów prewencji

W dniu 09 maja br. przeprowadzono szkolenie doskonalące dla oddziałów prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Zajęcia zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym programem „Zasad organizacji zajęć instruktażowych z zakresu postępowania podczas zauważenia przez patrol Policji zdarzeń wymagających interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej”.
W szkoleniu uczestniczyło siedemdziesięciu Policjantów.

GALERIA ZDJĘĆ
17.04.2013

Wizyta przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy

 Dwudziestu przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy na czele z:
• Pułkownikiem Anatoliem Poliushkevyczem - Komendantem Zarządu Głównego Obrony Cywilnej w Obwodzie Rówieńskim,
• Pułkownikiem Mykolą Kozlovskyim – V-ce Rektorem Szkoły Straży w Winnicy,
• Pułkownikiem Anatoliem Popovem – Dowódcą Jednostki Awaryjno – Ratowniczej w Sewastopolu,
odwiedziło Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Ukraińscy strażacy byli gośćmi Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w ramach projektu: „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Wizyta była doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach.

Wart podkreślenia jest fakt wyjątkowego wykładu dotyczącego katastrofy w Czarnobylu, który miał miejsce 17 kwietnia 2013r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie . Był on możliwy dzięki naszemu szczególnemu gościowi z Ukrainy - Panu pułkownikowi Anatolii Poliushkevych, który po katastrofie w Czarnobylu przez 100 dni brał udział w akcji ratowniczej. W promieniu 30 km od uszkodzonego reaktora została wyznaczona specjalna strefa bezpieczeństwa, gdzie nasz gość wraz z innymi ratownikami pełnił niebezpieczną służbę dbając o zabezpieczenie terenu i ratowanie tego co jeszcze było możliwe.
Anatolii Poliushkevych jest autorem kilku artykułów w państwowym czasopiśmie „Pożarne bezpieczeństwo” i w wojewódzkiej gazecie „MNS-info”. Temat katastrofy Czarnobylskiej ze względu na bezpośrednie uczestnictwo zawsze był dla niego bliski i dlatego chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami.
Wykład dotyczył katastrofy mającej miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. W którym w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych. Pan pułkownik podzielił się z licznie zebranymi słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami oraz wyciągniętymi wnioskami po katastrofie. Była to największa w historii energetyki jądrowej katastrofa przemysłowa XX wieku. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125000 do 146000 km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.