BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

12.09.2013

Magnolia 2013 - Urząd Gminy Mykanów

W ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie przeprowadzone zostały ćwiczeniana terenie parkingu przed Urzędem Gminy Mykanów, ul. Samorządowa.
Tematyką ćwiczeń było współdziałanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego w zakresie działań podczas zdarzeń w następstwie wypadków komunikacyjnych w ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Częstochowie „MAGNOLIA 2013”.

GALERIA ZDJĘĆ


Scenariusz - opis zdarzenia i ogólne założenia do ćwiczeń:
Przez teren gminy Mykanów przemieszcza się samochód osobowy przewożący „płyn Lugola”, w ramach prowadzonej w powiecie częstochowskim akcji jodowej. W chwili przejazdu ulicą Samorządową w miejscowości Mykanów, w pobliżu budynku Urzędu Gminy dochodzi do zderzenia z innym samochodem osobowym wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej. W samochodzie osobowym wyjeżdżającym z ulicy podporządkowanej jechały trzy osoby, natomiast w samochodzie Urzędu Gminy jedna osoba.
W wyniku zderzenia samochód osobowy przewożący płyn Lugola zapala się na skutek wylewającego się paliwa i zwarcia instalacji elektrycznej. Kierujący tym pojazdem nie doznał większych obrażeń i udaje mu się o własnych siłach opuścić pojazd, poczym przystępuje do gaszenia pojazdu przy użyciu gaśnicy proszkowej, lecz na skutek dużego zadymienia i szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, pożaru nie udaje się ugasić. Pożar samochodu rozprzestrzenia się zagrażając budynkowi Urząd Gminy. Drugi samochód osobowy zostaje uderzony w bok co uniemożliwia jadącym tym pojazdem wydostanie się na zewnątrz. Osoby te są przytomne lecz posiadają liczne, widoczne obrażenia. Ponadto z pojazdu tego wycieka olej silnikowy oraz płyny eksploatacyjne w ilości ok. 10 l i przedostają się do pobliskiej studzienki kanalizacyjnej (rowu).
Pracownik gminy widzący całe zdarzenie telefonicznie powiadamia Wójta oraz Państwową Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu. Stanowisko Kierowania KM PSP Częstochowa, przekazuje informacje do pozostałych służb, w tym do dyżurnego Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie.
Stanowisko Kierowania KM PSP Częstochowa dysponuje na miejsce zastępy GBA2,5/24 oraz SRt z JRG 2 oraz GBA Rt 07/16 z OSP Mykanów. Zadaniem pierwszych zastępów przybyłych na miejsce zdarzenia było udzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego, jednak w tym czasie pożar zdążył się już rozprzestrzenić na przyległy skwer (krzaki, choinki, tuje) – bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy. Pożar zaczyna zagrażać obiektowi Urzędu Gminy.
Zadania :
- ugaszenie płonącego samochodu oraz skweru, zabezpieczenie terenu akcji.
- wydobycie osób poszkodowanych udzielnie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- ograniczenie i neutralizacja wycieku oleju i płynów - zatrzymanie filmu olejowego.


11.09.2013

Magnolia 2013 - Ćwiczenia na obiekcie Domu Dziecka w Chorzenicach

W ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie przeprowadzone zostały ćwiczenia na obiekcie Domu Dziecka w Chorzenicach.
Tematyką ćwiczeń było współdziałanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego w zakresie działań podczas zdarzeń noszących znamiona aktów terrorystycznych i pożarów w ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie „MAGNOLIA 2013”.

GALERIA ZDJĘĆ


Scenariusz - opis zdarzenia i ogólne założenia do ćwiczeń:
Do SK KM w Częstochowie wpływa informacja o podłożonym ładunku wybuchowym
w budynku administracyjno – mieszkalnym Domu Dziecka w Chorzenicach przy
ul. Głównej 53.
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, przekazuje informacje do pozostałych służb, w tym do dyżurnego Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie.
SKKM na miejsce zdarzenia dysponuje zastępy z JRG nr 1, JRG nr 2, JRG nr 3.
Po dojeździe Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej zabezpieczają miejsce zdarzenie
i włączają się do pomocy przy ewakuacji dzieci z części mieszkalnej budynku.
Policja przystępuje do przeszukania pomieszczeń w budynku administracyjno – mieszkalnym.
W trakcie przeszukania w budynku głównym dochodzi do powstania pożaru. Dyrektor Domu Dziecka podejmuje decyzję o ewakuacji dzieci i personelu z budynku głównego i powiadamia o zaistniałej sytuacji dowódcę sił Państwowej Straży Pożarnej.
Dowódca przegrupowuje siły i środki będące na miejscu w celu rozpoznania sytuacji i podjęcia akcji gaśniczej. O zaistniałym zdarzeniu informuje SKKM w Częstochowie i prosi o wsparcie działań dwoma zastępami ciężkimi oraz zaalarmowanie miejscowej jednostki OSP.
Po zakończeniu ewakuacji KDR zostaje poinformowany przez opiekunów prowadzących ewakuację dzieci, że czworo z nich pozostało na I piętrze w południowo – zachodnim narożniku budynku odciętych ze wzglądu na silne zadymienie na korytarzach i drodze ewakuacyjnej.
Wewnątrz budynku prowadzona jest akcja gaśnicza, KDR podejmuje decyzję o ewakuacji uwięzionych dzieci przy użyciu zastępu SD-37.05.09.2013

Manewry jednostek OSP

W dniu 05 września br. przeprowadzone zostały manewry jednostek OSP wchodzących w skład kompanii gaśniczej nr 4 Śląskiej Brygady Odwodowej i Kompanii Odwodowych KM PSP w Częstochowie – kompania „CZĘSTOCHOWA II” i „CZĘSTOCHOWA-KONIECPOL” w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Złoty Potok, Leśnictwo Dziadówki.

GALERIA ZDJĘĆ


Na miejscu zbiórki dokonano przeglądu sprzętu, stanu technicznego pojazdów oraz sprawdzono uprawnienia kierowców i karty drogowe samochodów. 

W części teoretycznej przeprowadzono zajęcia szkoleniowe z tematów:
– BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych – projekcja filmu.
– Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Złoty Potok:
• system monitoringu pożarowego
• sprzęt ratowniczo-gaśniczy wykorzystywany przez nadleśnictwo
• zasady zabezpieczania zrębów
• zagrożenie pożarowe
• zaopatrzenie wodne na terenie nadleśnictwa
– Zasady bezpiecznego poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz zasady kierowania ruchem drogowym w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W części praktycznej po przegrupowaniu sił nastąpiło alarmowanie kompanii do działań. Ćwiczenia przeprowadzono wg zatwierdzonej dokumentacji. Szczególną uwagę zwrócono na elementy wykorzystania pomp dużej wydajności do budowy stanowisk wodnych na ppoż. zbiornikach wodnych oraz podania wody przez magistrale zasilające. Zastępy wykonały zadania zgodnie z założeniami. Jednakże w początkowej fazie działań stwierdzono chwilowy problem z podawaniem wody przez kontener pompowy wysokiej wydajności, w związku z czym początkowe zasilanie jednej z magistral realizowane było na bazie pomp pływających Niagara.
Na końcowej zbiórce omówiono i podsumowano manewry. Sposób wykonania przyjętych założeń, stan wyszkolenia załóg oraz sprawność sprzętu oceniono dobrze.

Obserwatorami ćwiczeń byli:

1. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
2. Wydział Operacyjny KW PSP Katowice.
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok.
4. Starosta Powiatu Częstochowskiego.
5. Wójt gminy Janów.
6. Policja.
7. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP.
8. Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP.
9. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich starostwa powiatowego.
10. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych urzędu Miasta Częstochowy.


Wnioski:
1. Wskazanym jest cykliczne kontynuowanie ćwiczeń na kompleksach leśnych w celu, zapoznania strażaków z terenem możliwych przyszłych działań z uwzględnieniem miejsc szczególnie zagrożonych.
2. Prowadzenie ćwiczeń kompanii odwodowych pozwala na ocenę stanu wyszkolenia druhów OSP oraz wpływa na podniesienie jego poziomu.
3. Ćwiczenia pozwalają na szybką ocenę stanu technicznego, wyposażenia i dokumentacji pojazdów.
4. Realizacja tego typu ćwiczeń pozwala doskonalić współdziałanie dużych związków taktycznych KSRG koniecznych do prowadzenia działań gaśniczych na dużych obszarach leśnych.
5. Należy doskonalić współdziałanie związków taktycznych KSRG ze służbami leśnymi – podczas prowadzenia działań gaśniczych na kompleksach leśnych.
06.08.2013

Wręczenie nagrody w konkursie plastycznym

W dniu 2013.08.05 Komendant Miejski PSP st. bryg. Zbigniew Hibner wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Januszem Benduchem wręczyli nagrodę za udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Główną PSP.

 Galeria zdjęć

19 czerwca 2013 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyły się centralne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. W posiedzeniu Centralnej Komisji Konkursowej wzięli udział artyści plastycy, pracownicy Wydziału Informacji i Promocji oraz innych biur Komendy Głównej PSP. Na eliminacje centralne dotarło wiele prac plastycznych wyłonionych przez Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z 16 województw. Temat tegorocznej edycji związany był z niebezpiecznym zagrożeniem, jakim jest tlenek węgla. Czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym – przez to tak bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”.

W kategorii uczniowie gimnazjalni III miejsce zajęła Karolina Błaszczak z Gimazjum nr 18 przy ul. Orkana w Częstochowie.

Komendant Miejski PSP w Częstochowie wręczył dyplom Komendanta Głównego PSP oraz nagrodę w postaci tabletu.

Poniżej prezentujemy pracę wykonaną przez Karolinę Błaszczak.Wszystkie prace można obejrzeć na stronie KG PSP
17.07.2013

Ćwiczenia na terenie Parku Wypoczynkowego "Lisiniec"

Na zbiorniku wodnym "Pacyfik" zlokalizowanym na terenie Parku Wypoczynkowego "Lisiniec" przy ul. Kordeckiego w Częstochowie, przeprowadzono ćwiczenia doskonalące.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, zsunięcie się do wody ze stromego brzegu zbiornika wodnego samochodu osobowego, w którym z relacji świadków były najprawdopodobniej 4 osoby. Dwie z nich wydostały się z samochodu ale jedna po chwili zniknęła pod wodą. Ponadto na powierzchni wody tworzy się plama ropopochodna.
W ćwiczeniach brały udział zastępy z JRG nr 1 i JRG nr 2 w Częstochowie, grupa płetwonurków z OSP Częstochowa, WOPR i Pogotowie Ratunkowe.

GALERIA ZDJĘĆ