BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

07.02.2014

Nowy sprzęt w JRG Koniecpol

Z początkiem nowego roku strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Koniecpolu wzbogacili się o ciągnik siodłowy marki Scania wraz z naczepą do przewozu 25 ton wody.

GALERIA ZDJĘĆ
31.01.2014

Uroczysta zmiana służby

3 lutego 2014r. w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków komendanta tej jednostki. W uroczystości wzięli udział: nadbryg. Janusz Skulich – Zastępca Komendanta Głównego PSP, byli komendanci główni Senator RP gen. brygadier w st.spocz. Zbigniew Meres i gen. brygadier w st.spocz.Teofil Jankowsk, Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Marek Chmiel, komendanci powiatowi oraz przedstawiciele służb zespolonych i straży, władze samorządowe województwa i powiatu, przedstawiciele nauki, duchowieństwa i służb współpracujących. 

Decyzję o odwołaniu ze stanowiska, w związku ze złożeniem prośby o przejście na zaopatrzenie emerytalne wraz z przypomnieniem przebiegu służby, odczytał st. bryg. Jerzy Panek – Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Katowicach.
Po ponad 30 latach zakończył Pan służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Proszę zatem, o przyjęcie podziękowań i słów najwyższego uznania. Codzienne działania i podejmowany przez Pana trud przyczynił się do znacznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności na terenie miasta i powiatu częstochowskiego oraz województwa śląskiego. Zostawia Pan Komendę Miejską bardzo dobrze zorganizowaną i wyposażoną, z wyszkoloną profesjonalną kadrą, która wielokrotnie potwierdziła swoje umiejętności i oddanie w służbie. Pańskie dokonania jako Komendanta i Dowódcy wielokrotnie doceniane były nie tylko przez przełożonych, władze państwowe i samorządowe, ale przede wszystkim przez mieszkańców i poszkodowanych, którym Pan i Pańscy strażacy nieśli pomoc. Niezwykła osobowość, wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, postawa w służbie i poza nią, to cechy, które godne są najwyższego uznania. W Pana przypadku stały się wręcz wizytówką Komendanta i funkcjonariusza. Ponad trzydziestoletni okres w służbie to wiele akcji ratowniczo-gaśniczych, działań trudnych, realizowanych z poświęceniem, podejmowania wyzwań wymagających hartu ducha i zaangażowania". 

"Jak wiele działań i przedsięwzięć wiązało się z osobistymi wyrzeczeniami, kosztem czasu poświęconego bliskim wie tylko Pan. Pragnę zatem serdecznie podziękować Panu Komendantowi za wieloletnią współpracę, za konstruktywne rozmowy i owocne spotkania. Niezmiernie cenię Pana kompetencje otwartość i zaangażowanie w służbie oraz na rzecz środowiska pożarniczego. Do słów podziękowań pragnę dołączyć życzenia dalszych sukcesów, prawdziwej codziennej radości, dobrego zdrowia oraz realizacji wszelkich życiowych zamierzeń" - powiedział st. bryg. Erwin Jaworudzki – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dziękując odchodzącemu ze służby byłemu komendantowi st. bryg. Zbigniewowi Hibnerowi . 

W trakcie uroczystości odczytano list, który w związku z odejściem ze służby do st. bryg. Zbigniewa Hibnera skierował gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Głowny PSP. Nadbryg. Janusz Skulich – Zastępca Komendanta Głównego PSP wręczył byłemu komendantowi pamiątkowy ryngraf. Radny sejmiku województwa śląskiego Stanisław Dzwonnik odznaczył st.bryg.Zbigniewa Hibnera złotą, honorową odznaką "Za zasługi dla województwa śląskiego".Podziękowania za długoletnia służbę i współpracę złożyli byłemu komendantowi również wszyscy zebrani. 

Jednocześnie w dniu pożegnania st. bryg. Zbigniewa Hibnera został wprowadzony na stanowisko nowy Komendant Miejski PSP w Częstochowie, którym został Pan bryg. mgr Sławomir Olbryś pełniący do 31.01.2014 roku służbę w KW PSP w Katowicach.

Pan bryg. mgr Sławomir OLBRYŚ urodził się 16 września 1968r. 
w Choszcznie. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie w 1991 roku, skierowany został do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Częstochowie. Przez dwa lata jako dowódca zastępu i dowódca sekcji pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Częstochowie. Następnie pełnił służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jako wykładowca, Naczelnik Wydziału i Zastępca Komendanta. Od 2006 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach, na stanowisku Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego. W trakcie służby ukończył między innymi Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Studia Podyplomowe w zakresie Akademii Przywództwa w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz studia Podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Posiada duże doświadczenie zawodowe oraz umiejętności przydatne w służbie. Jest sprawnym organizatorem i zdolnym dowódcą. Osiągnął w służbie wiele sukcesów, był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Otrzymał między innymi Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę. Za podjęcie skutecznej akcji ratowniczej (jako pasażer pociągu), po katastrofie kolejowej w Babach w 2011 roku, wyróżniony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych awansem na wyższy stopień służbowy. Galeria zdjęć
31.01.2014

Strażacy żegnają się ze służbą

W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej i przejściem na emeryturę w imieniu kadry kierowniczej, strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, pragniemy Panom:
st. bryg. Zbigniew Hibner - Komendant Miejski PSP w Częstochowie,
mł. bryg. Artur Chudy - dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1,
st. asp. Mariusz Krogulec - dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3,
st. ogn. Ryszard Lubczyński - starszy operator sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Koniecpol
st. ogn. Piotr Włodarski - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Koniecpol
serdecznie podziękować za lata sumiennej i ofiarnej służby w niesieniu pomocy i ratowaniu ludzkiego życia i mienia. 
W tak uroczystym dniu pożegnania ze służbą, życzymy, aby zachowali Panowie na zawsze te najpiękniejsze chwile, jakie przeżyli
w swoim życiu zawodowym na różnych stanowiskach służbowych.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia dobrego zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Janusz Benduch
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski

02.01.2014

Statystyka zdarzeń za rok 2013

W 2013 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – obejmującej zasięgiem miasto Częstochowa i powiat częstochowski powstało ogółem 4640 zdarzeń.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:
1604 - razy przy pożarach
2704 – razy podczas miejscowych zagrożeniach
332 – razy w ramach alarmów fałszywych
W stosunku do ogólnej liczby interwencji, pożary stanowiły 34,57%, miejscowe zagrożenia 58,28% natomiast alarmy fałszywe 7,15% zdarzeń.

Na powyższym wykresie można łatwo zaobserwować że najwięcej pożarów miało miejsce w kwietniu, co jest związane z sezonowymi pożarami suchych traw. Najwięcej miejscowych zagrożeń powstało w czerwcu, wiązało się to z licznymi podtopieniami.
W odniesieniu do 2012 roku odnotowano :
- znaczący spadek liczby pożarów, o 1219 zdarzeń tj.(43,2%),
- spadek liczby miejscowych zagrożeń o 49 zdarzeń ( 1,8 %),
- wzrost liczby alarmów fałszywych o 127 zdarzeń (62,0%).
W porównaniu do 2012 roku nastąpił znaczny spadek ogólnej liczby zdarzeń. Odnotowano o 1142 zdarzenia mniej niż w roku 2012.
Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków zarówno
w grupie pożarów, jak i miejscowych zagrożeń dominowały zdarzenia małe. Największy spadek o 43,2% procent odnotowano przy wyjazdach do pożarów (co stanowi mniej o 1220 zdarzeń), spowodowane było to w szczególności przedłużającym się okresem zimowym, co ograniczyło ilość interwencji związanych z gaszeniem suchych traw i nieużytków rolniczych.
Poniżej prezentujemy wykres obrazujący ilość zdarzeń odnotowanych w latach 2000-2013. Pomimo iż w ostatnim roku ilość interwencji spadła o niemal 20% rok do roku, to długoterminowa tendencja jest nadal wyraźnie rosnąca.

20.12.2013

Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!

- ogłaszamy XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.


Grupa III, I miejsce - Klaudia Kuta, Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu, łódzkie XV edycja konkursu

W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy zostaje rannych. Najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie bywają często następstwem niewiedzy, warto więc, aby nawet najmłodsi wiedzieli co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu.
Temat konkursu 2013/2014 dotyczy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”
Zgodnie z regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach (podczas eliminacji szkolnych). Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wojewódzkich, informacja o konkursie ukaże się na stronach internetowych komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP oraz, w miarę możliwości, także na stronach Urzędów Wojewódzkich. Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia). W swoich pracach uczestnicy mogą skorzystać z porad zamieszczonych na odwrocie kalendarza plakatowego KG PSP na 2014 rok, które dotyczą bezpieczeństwa w naszych domach. Szkoły są obowiązane do przysłania wybranych prac do Komendy Głównej PSP najpóźniej do 7 maja 2014 r. (z załączonymi protokołami).
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdą państwo tutaj.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY POWODZENIA!


Grupa III, II miejsce - Daria Kłosowska, Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku, pomorskie XV edycja konkursu


Grupa III, III miejsce - Karolina Błaszczak, Gimnazjum nr 18 w Częstochowie, śląskie XV edycja konkursu


Grupa IV, III miejsce - Dawid Kuciński, Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, łódzkie XV edycja konkursu