BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

16.05.2014

Uroczystość “Dnia Strażaka 2014”

GALERIA ZDJĘĆ

Drodzy strażacy.
Miesiąc maj to okres, na który przypadają dni ochrony przeciwpożarowej w całym kraju. To okres, w którym strażacy otrzymują wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
To czas, w którym Komendant chce przekazać wszystkim funkcjonariuszom, druhom, pracownikom cywilnym oraz weteranom pożarnictwa podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę.
Niechaj dzisiejsza Uroczystość będzie powodem do Waszej dumy i satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków służbowych.
Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt
i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą
i doskonalenie własnych umiejętności.
Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu
w służbie, Państwowa Straż Pożarna jest dziś nowoczesną, wszechstronną i cieszącą się społecznym zaufaniem formacją.
Na najwyższe uznanie zasługuje działalność na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego.
Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
W tym szczególnym dniu dziękuję również władzom samorządowym, Panu Prezydentowi, Radzie Miasta, Panu Staroście za wsparcie jakie do tej pory otrzymaliśmy. Dziękuję także Kierownictwu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, instytucjom administracji rządowej, służbom inspekcji, stowarzyszeniom realizującym działalność ratowniczą, Pogotowiu Ratunkowemu za współpracę w realizacji wspólnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta Częstochowy.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
bryg. mgr Sławomir Olbryś

W uroczystościach obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie udział wzięli strażacy oraz licznie zaproszeni goście, wśród nich: Przedstawiciel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jerzy Panek, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Jarosław Marszałek, v-ce Starosta Częstochowski Janusz Krakowian, Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Tadeusz Ciastko, inni przedstawiciele instytucji , służb oraz administracji samorządowej.
W trakcie uroczystości wręczone zostały medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

12.05.2014

Szkolenie nauczycieli programu "Bezpieczne Życie"

W dniu 10.05.2014r. w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie przeprowadzone zostało szkolenie nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu częstochowskiego objętych programem „Bezpieczne życie”. Jest to kolejny etap podczas którego P. Justyna Błaszczyk – trener programu, przekazała wiedzę związaną z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. W szkoleniu udział wzięło 35 nauczycieli kształcenia zintegrowanego. W roku szkolnym 2014/2015 programem zostanie objętych 1650 dzieci.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Miejski PSP w Częstochowie bryg. Sławomir Olbryś, po którym głos zabrali st. kpt. Sławomir Kukfisz i asp. mgr Monika Adamiec z Komendy Głównej PSP.

Szkolenie możliwe było do zrealizowania dzięki wsparciu i współpracy Urzędu Miasta Częstochowy oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz w ramach programu przekazał materiały dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli.

Uroczyste rozpoczęcie programu „Bezpieczne życie” planowane jest wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015.


25.04.2014

Ćwiczenia dwóch kompanii odwodowych

Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych kompanii OSP na obszarach leśnych w natarciu i obronie. Organizacja zaopatrzenia wodnego podczas działań gaśniczych na obszarach leśnych. Cele poboczne:
• doskonalenie współdziałania związków taktycznych straży pożarnej,
• sprawdzenie stanu wyszkolenia poszczególnych zastępów, oceny stanu technicznego, wyposażenia i dokumentacji pojazdów,
• ocena funkcjonowania stanowiska kierowania w zakresie alarmowania jednostek,
• podniesienie poziomu wyszkolenia osób ćwiczących.

GALERIA ZDJĘĆ

Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar upraw leśnych oraz poszycia leśnego i powalonych drzew. W wyniku powstałego zdarzenia spaleniu ulegnie około 10 ha. Główne zadania dla służb ratowniczych i współdziałających to: podawanie prądów gaśniczych w natarciu i obronie, wykonanie zaopatrzenia wodnego; zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpiecznej i sprawnej komunikacji na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczenie medyczne ratowników i ewentualnych osób postronnych biorących udział w zdarzeniu.

Wykaz sił i środków

Kompania Gaśnicza OSP nr 4 „Częstochowa 830-11”
Pluton I - OSP Błeszno GCBA 4/24, OSP Gnaszyn GBA 2,5/16, OSP Mykanów GCBA 5/32,
Pluton II - OSP Blachownia GCBA 6/32, OSP Kłomnice GCBA 5/32, OSP Mstów GCBA 6/32
Pluton III - OSP Poczesna GBA 2,5/28, OSP Kamienica Polska GBA 2,3/20, OSP Kruszyna GBA 2,5/16
Pluton R - OSP Rudniki GBA 2,5/16, OSP Konopiska GBA 2/20, OSP Olsztyn GBA 2,5/16
JRG nr 3 SLOp

Kompania Gaśnicza OSP „Częstochowa II”
Pluton I - OSP Osiny GBM 3/8, OSP Wanaty GBA 2,5/16 (zastąpione przez OSP Kruszyna), OSP Dźbów GBA 2,5/24, OSP Rększowice GBA 2,5/16,
Pluton II - OSP Huta Stara GCBA 6/32, OSP Lubojna GCBA 6/32, OSP Cykarzew Stary GBM 2,5/16,
Pluton III - OSP Rzerzęczyce GBA 2,5/16, OSP Widzów GBA 2,5/16, OSP Zrębice GBA 2,5/16,
Pluton T - OSP Wrzosowa GBA 2,5/24, OSP Bargły GBA 2,7/24, OSP Jaskrów GCBA 3/13, OSP Kościelec GBA 2,5/16,
JRG nr 2 SLOp
16.04.2014

Spotkanie dotyczące programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie"

W dniu 14.04.2014r. w budynku Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie dotyczące programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendanta Głównego PSP, Komendant Miejski PSP w Częstochowie, przedstawiciele Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych objętych programem. Akcja jest jedną z form edukacji społeczeństwa, realizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, na podstawie Protokołu Intencyjnego podpisanego 20 września 2001 r. między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej - Szefem Obrony Cywilnej Kraju, a sekretarzem generalnym Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej. Biuro do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP nadzoruje realizację programu na terenie kraju. Program jest jednym z elementów Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Dyrektorom Szkół Podstawowych z terenu miasta i powiatu częstochowskiego, zaangażowanym w program, przedstawione zostały jego główne cele, tj. poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz najbliższym otoczeniu, wobec różnorodnych zagrożeń. Podstawową wartością programu jest dobre przygotowanie nauczycieli do realizacji treści zawartych w programie, dlatego szkolenia dla nauczycieli są prowadzone przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę trenerów. Przeszkoleni nauczyciele realizują program przez cały rok szkolny. Program oprócz edukacji dzieci obejmuje szereg przedsięwzięć adresowanych dla dyrektorów placówek oświatowych, administracji szkół oraz nauczycieli i dzieci, na podstawie wcześniej opracowanego i zaakceptowanego harmonogramu zadań. Podczas zajęć lekcyjnych organizowane są różnego rodzaju konkursy o tematyce związanej z bezpieczeństwem oraz wycieczki dla dzieci, aby w praktyce mogły wykorzystać przyswojoną wiedze teoretyczną. Na zakończenie programu odbywa się uroczyste podsumowanie podczas którego najlepiej pracujące dzieci, w tym zwycięzcy konkursów tematycznych uhonorowane są nagrodami oraz drobnymi upominkami pocieszenia.
Program „Bezpieczne Życie” zawiera kilka bloków tematycznych, które dostosowane zostały do warunków lokalnych i uwzględniają wnioski z danych statystycznych zawierających stopień wypadkowości dzieci w naszym kraju.

Bloki tematyczne programu:
  • Odnaleźć zgubka.
  • Bezpieczny dom.
  • Czujka w każdym domu.
  • Bezpiecznie z prądem.
  • Pierwsza pomoc przedlekarska.
  • Bezpieczne szkoły.
  • Ćwiczenia pokazowe z zakresu ewakuacji.

Kolejnym etapem realizacji programu będzie szkolenie nauczycieli. Przeprowadzone zostanie w dniu 10.05.2014r. w budynku Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego 82/94 o godz. 9.00.