BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

07.11.2012
W dniach 7-9 listopada 2012r. w Jastrzębiu Zdroju na terenie byłej kopalni węgla kamiennego „Moszczenica” i czynnej Elektrociepłowni „Moszczenica” odbyły się międzywojewódzkie ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego„ Śląsk 2012”, zorganizowane przez Komendanta Głównego PSP, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu Zdroju.

Celem ćwiczeń było między innymi: sprawdzenie gotowości bojowej, umiejętności praktycznych strażaków , współdziałania specjalistycznych grup ratowniczych PSP w ramach COO i zastępów ratowniczo – gaśniczych PSP . Ponadto sprawdzono procedury szybkiego transportu ratowników – nurków przy użyciu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dysponowania służb medycznych oraz Policji i pododdziałów antyterrorystycznych, podczas różnorodnych działań w terenie zurbanizowanym, a związanych z niesieniem pomocy osobom uwięzionym i poszkodowanym w wyniku tąpnięć, zawaleń i osuwisk .

Po kliknięciu na zdjęcie przejdziesz do galerii.

fot. KW PSP w Katowicach

W ćwiczeniach wzięły udział specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego, technicznego, chemicznego oraz poszukiwawczo-ratownicze z psami PSP z województw: śląskiego ,małopolskiego ,łódzkiego oraz opolskiego. Działania strażaków wspierały służby medyczne , ratownicy PCK, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, Policja wraz z negocjatorem, psycholog z KW PSP Katowice .Ponadto w ćwiczeniach wykorzystano śmigłowiec LPR oraz Policji.
Przygotowując ćwiczenia przyjęto, że w wyniku tąpnięcia -przemieszczenia górotworu- na terenie zurbanizowanym nastąpiły liczne uszkodzenia infrastruktury przemysłowej i komunalnej. Spowodowało to wiele sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Aby zlikwidować skutki katastrofy, konieczne jest włączenie do działań wszystkich służb ratowniczych, w tym grup ratownictwa specjalistycznego PSP. Na miejscu został powołany sztab, który kierował akcją ratowniczą ,w skład sztabu, oprócz strażaków PSP weszli przedstawiciele innych służb ratowniczych, a także eksperci z zakresu budownictwa, górnictwa i geologii.

Ćwiczenia składały z 7 epizodów, realizowanych bez przerw w ciągu dwóch dni:
I Epizod - częściowe zawalenie się budynków technicznych i administracyjnych elektrociepłowni, uszkodzeniu uległa również znaczna część budynku elektrociepłowni. Powstały pożary. Zawaleniu uległo ok. 20 m górnej części komina elektrociepłowni,na którym uwięzieni zostali pracownicy.
II Epizod - uszkodzeniu oraz częściowemu zawaleniu uległ budynek mieszkalny, wielorodzinny 3 kondygnacyjny. Budynek osiadł, parter znalazł się poniżej poziomu terenu , naruszona została cała konstrukcja budynku, uwięzieni zostali lokatorzy,
III Epizod - uszkodzenie elementów konstrukcji szpitala miejskiego. Konieczna jest ewakuacja chorych i personelu (około 50 osób). Ponadto zniszczeniu uległo laboratorium na I piętrze z odczynnikami chemicznymi, występuje zagrożenie chemiczne
IV Epizod - w wieżowcu doszło do częściowego zawalenia klatki schodowej oraz zerwania windy pasażerskiej, odcinając około 30 lokatorów. Cześć z nich jest uwięziona w mieszkaniach i w zerwanej windzie.10 osób wydostało się na dach budynku, gdzie wśród oczekujących wybucha panika, jedna z osób ,pod wpływem stresu, przechodzi załamanie nerwowe terroryzując pozostałych. W mieszkaniu na ostatniej kondygnacji powstaje pożar odcinając tym samym drogę ucieczki osobom znajdującym się na dachu. W wyniku awarii całkowicie zalanych jest kilku poziomów piwnic
V Epizod - uszkodzenie obiektu warsztatu firmy transportowej wraz z parkingiem usytuowanym bezpośrednio przy warsztacie. W hali warsztatu powstał pożar jednego samochodu. W pobliżu palącego się pojazdu znajduje się bateria butli acetylenowych oraz beczki z chemikaliami. Na parkingu bezpośredni przylegającym do hali warsztatu znajdują się pojazdy przygniecione żelbetowymi elementami z uwięzionymi ludźmi.
VI Epizod - naruszenie konstrukcji budowlanej hali produkcyjnej oraz częściowe zawalenie się pomieszczeń socjalnych znajdujących się w części podziemnej zakładu. Pod zawaliskiem są uwięzieni ludzie.
VII Epizod - rozszczelnienie rurociągu średnioprężnego gazu koksowniczego do elektrociepłowni, nastąpił wybuch i pożar gazu oraz pożar w budynku dyspozytorni, są poszkodowani .

Każdy z epizodów trwał od 6 do 10 godzin. Utrudnieniem dla kierujących akcją oraz szefa sztabu było prowadzenie działań równocześnie,nawet dla trzech epizodów. W każdym dniu ćwiczeń brało udział 200 strażaków /100 pojazdów pożarniczych/,23 ratowników medycznych oraz 48 osób tzw.podgrywających- mogących wpływać na przebieg ćwiczeń. Ćwiczenia oceniał zespół 22 osób pod kierownictwem mł. bryg. Mariusza Feltynowskiego - Zastępcy Dyrektora Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP .

W drugim dniu teren ćwiczeń wizytował Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Janusz Skulich , który zapoznał się z organizacją i pracą sztabu oraz dowódców i ratowników podczas wizytacji terenu rozgrywania epizodów ćwiczeń. Zastępca Komendanta Głównego PSP uczestniczył również we wstępnym podsumowaniu , które miało miejsce w trzecim dniu ćwiczeń w Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju.
05.11.2012
5 listopada 2012 roku odbyły się ćwiczenia na terenie zakładu Guardian Częstochowa Sp. z o.o. Miały one na celu sprawdzenie założeń Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego.
Scenariusz zakładał awarię na stacji rozładunku autocysterny przewożącej propan-butan. Ulatniający się gaz uległ zapłonowi i podgrzewając zbiornik z mieszaniną propan-butan, stworzył zagrożenie w postaci wybuchu typu BLEVE. Dyżurny operacyjny MSK PSP w Częstochowie zadysponował na miejsce awarii pierwsze siły i środki. Ze względu na istniejące ryzyko wybuchu typu BLEVE, którego skutki objęłyby swym zasięgiem obiekty Guardian oraz ISD Huty Częstochowa S.A., konieczne stało się uruchomienie Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego.

Po kliknięciu na zdjęcie przejdziesz do galerii zdjęć.

fot. T. Matuszczyk, R. Cieślak

Pierwsze przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy dokonały wstępnego rozpoznania, wyznaczyły strefę bezpieczną i zabezpieczyły miejsce działań. Schładzanie autocysterny oraz zbiorników magazynowych wypełnionych LPG ma uchronić przed wybuchem. Na miejsce akcji dotarła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z JRG nr 2 w Częstochowie. Ratownicy dokonali uszczelnienia wycieku – są to działania skuteczne. Pomiary stężeń gazu w wyznaczonych strefach wskazały, że uszkodzony zbiornik został uszczelniony.
W ćwiczeniach w częstochowskim Guardianie brali udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Zakładu Guardian Częstochowa SA, ISD Huty Częstochowa, WIOŚ w Katowicach, delegatura w Częstochowie, a także przedstawiciele Urzędu Miasta w Częstochowie, Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie oraz Policja. Zaangażowanie w ćwiczenia tak wielu instytucji i służb ujętych w planach operacyjno - ratowniczych pozwoliło na sprawdzenie umiejętności współdziałania na wypadek ewentualnych realnych zdarzeń. Ćwiczenie uświadomiło władzom samorządowowym rodzaj potrzeb organizacyjno - technicznych niezbędnych do zrealizowania w przypadku konieczności podjęcia działań ratowniczych.
25.10.2012
W dniu 27.10.2012 roku w Mykanowie odbyło się XI ekumeniczne spotkanie strażaków. Rozpoczęcie uroczystości odbyło się na placu przed remizą OSP, zgodnie z ceremoniałem strażackim. Na wstępie został złożony meldunek przez dowódcę uroczystości o gotowości do rozpoczęcia XI ekumenicznego spotkania strażaków. Meldunek odebrał generał brygadier, V-ce Prezes ZG ZOSP RP, senator Zbigniew Meres. Nastąpił przegląd i powitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej oraz powitanie zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
- Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach nadbrygadier Marek Rączka,
- Komendant KM PSP bryg. Zbigniew Hibner wraz z komendantami komend miejskich, powiatowych z województwa śląskiego,
- generał brygadier, V-ce Prezes ZG ZOSP RP, senator Zbigniew Meres,
- generał brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski,
- Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz,
- Komendant Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie,
- Prezes ZOP ZOSP RP dh Ireneusz Skubis wraz z prezesami oddziałów powiatowych z woj. śląskiego oraz oddziałów gminnych z powiatu częstochowskiego,
- biskup Jan Wątroba i biskup Tadeusz Szurman wraz z księżmi kościoła św. Leonarda w Mykanowie,
- przedstawiciele Policji, Wojska.

Po kliknięciu na zdjęcie przejdziesz do galerii.


Uroczystość swą obecnością uświetniła kompania honorowa z Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie. Następnie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Leonarda Opata w Mykanowie. Nabożeństwo celebrowali biskup Jan Wątroba i biskup Tadeusz Szurman z kościoła ewangelicko-augsbursiego RP. Odbywało się zgodnie z liturgią przygotowaną przez ks. kpt. Adama Glajcara.
Po nabożeństwie miał miejsce pokaz sprzętu strażackiego, którego organizatorem była KM PSP w Częstochowie. Trzecią część kończyło spotkanie w strażnicy. W tym czasie przy stole była okazja do wymiany zdań, można podzielić się spostrzeżeniami, poglądami, uwagami, a także można zasięgnąć właściwej, kompetentnej rady. Na pewno spotkania te służą integracji braci strażackiej. Są one nierozłączną częścią strażackiej służby. W strażnicy OSP odbył się również krótki koncert orkiestry dętej z Mykanowa.
Straż Pożarna w Polsce jest sumą dwóch składników: Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do obowiązku strażaka należy ratowanie życia. Służba ta jest zauważalna w ratownictwie drogowym, ekologicznym, chemicznym, pomocy przedmedycznej i wielu innych. Dziś właściwie trzeba mówić nie o strażaku, ale o ratowniku, który naraża swe życie, aby przynieść ratunek poszkodowanym. Zdając sobie sprawę z tak wielkich obowiązków i trudów strażackiej służby nie sposób nie zauważyć, że jej codziennością jest ocieranie się o śmierć. Strażak często musi stanąć z nią w oko w oko. Właśnie tu potrzeba wielkiej wiary, potrzeba ogromnego hartu ducha. Właśnie w tych trudnych chwilach, w akcjach, a zwłaszcza po akcji potrzeba duchowego wsparcia, potrzeba wspólnej modlitwy, duszpasterskiej rozmowy.

12.10.2012
 12 października 2012 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło sie spotkanie pod nazwą "Bezpieczeństwo Miasta".
Podczas spotkania omówiono tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, w szczególności niżej wymienione tematy:
- Uwarunkowania prawne zarządzania kryzysowego,
- Analiza strategiczna, ocena zagrożeń miasta,
- Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni miejskiej,
- Infrastruktura krytyczna miasta, system zaopatrywania w wodę,
- Bezpieczeństwo imprez masowych w mieście,
- Zagrożenia epidemiologiczne, chemiczne i radiologiczne w mieście,
- Zagrożenia pożarowe na terenie zurbanizowanym,
- Możliwość wsparcia działań miasta w sytuacjach kryzysowych przez organizacje pozarządowe,
- Ochrona osób o statusie VIP,
- Monitorowanie systemu zabezpieczeń,
- Dobór składu zespołu zarządzania kryzysowego w zależności od zagrożenia.
Obecni byli przedstawiciele wszystkich kluczowych służb i instytucji z terenu miasta w tym również Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.


25.09.2012

VII Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Powiatu Częstochowskiego o Puchar Starosty Częstochowskiego 2012 

 Galeria zdjęć

W dniu 22 września 2012r. na stadionie sportowym w Blachowni, rozegrane zostały VII Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Częstochowskiego o Puchar Starosty Częstochowskiego 2012. Zawody oglądali licznie przybyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i sołeckich, oczywiście przy udziale wiernych strażakom kibiców. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

grupa A seniorzy - mężczyźni:
1. OSP Cisie 96,2 pkt
2. OSP Zdrowa 98,1 pkt
3. OSP Jacków 106,2 pkt
4. OSP Łysiny 108,7 pkt
5. OSP Huta Stara 109, 9 pkt
6. OSP Rudnik Mały 114,6 pkt
7. OSP Jamki 121,3 pkt
8. OSP Staropole 122,2 pkt
9. OSP Kusięta 123,7 pkt
10. OSP Borowce 126,5 pkt
11. OSP Czarny Las 133,6 pkt
12. OSP Żuraw 136,7 pkt
13. OSP Osiny 142 pkt
14. OSP Nakło 158,9 pkt

grupa C seniorzy - kobiety
1. OSP Łęg 116,7 pkt
2. OSP Cisie 126,7 pkt
3. OSP Ulesie 145,6 pkt
4. OSP Jamki 145,9 pkt
5. OSP Kłomnice 147 pkt
6. OSP Kamienica Polska 179 pkt
7. OSP Jacków 189,8 pkt

wg regulaminu CTIF - chłopcy
1. OSP Huta Stara 1038,8 pkt
2. OSP Konopiska 1027,9 pkt
3. OSP Kłomnice 1024,7 pkt
4. OSP Bystrzanowice 989,8 pkt
5. OSP Rudnik Wielki 942,2 pkt

wg regulaminu CTIF - dziewczęta
1. OSP Konopiska 1006,3 pkt
2. OSP Nierada 988,6 pkt