BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

01.03.2013

Z dniem 1 marca 2013 r powołano nowych zastępców dowódców JRG nr 3 w Częstochowie i JRG Koniecpol.  

Nowymi zastępcami dowódców zostali:
zastępca dowódcy JRG nr 3 – Pan mł. bryg. inż. Zbigniew Strugacz,
zastępca dowódcy JRG nr 4 – Pan mł. kpt. mgr inż. Tomasza Bąk.

Pan mł. bryg. inż. Zbigniew Strugacz posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do stanowiska. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. W 1998 roku ukończył Studium Oficerskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 2007 roku ukończył Zaoczne Studium Aspiranckie w CS PSP w Częstochowie uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Posiada 16 – letni staż służby. Pełniona służba w różnych komórkach i wydziałach pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki transportowej, technicznej i kwatermistrzowskiej. Ostatnie 13 lat służby pełnionej na Stanowisku Kierowania pozwoliły na zdobycie doświadczenia operacyjnego. Pan mł. bryg. Zbigniew Strugacz zna bardzo dobrze rejon operacyjny JRG nr 3, jego specyfikę i istniejące zagrożenia. Zna wyposażenie sprzętowe JRG nr 3. Jest oficerem zaangażowanym w realizację powierzonych zadań, odpowiedzialnym za podejmowane decyzje oraz dyspozycyjnym.

Pan mł. kpt. mgr inż. Tomasz Bąk posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do stanowiska. Jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W 2009 roku ukończył studia wyższe na kierunku zarządzanie w oświacie w służbach mundurowych w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie uzyskując tytuł magistra. W 2012 roku ukończył studia wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Służbę podjął w 1997 roku jako dowódca zastępu w JRG nr 2 Komendy Rejonowej PSP w Częstochowie. Od 01.01.1999 roku pełni służbę w JRG nr 4 kolejno na stanowiskach dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany. Wieloletnia służba w podziale bojowym pozwoliła mu na zdobycie doświadczenia operacyjnego, taktycznego i organizacyjnego. Pan mł. kpt. Tomasz Bąk jest oficerem sumiennym, konsekwentnym i dyspozycyjnym.15.02.2013

W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej i przejściem na st. ogn. Tadeusza Szlązaka, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Jarosław Piotrowski serdecznie podziękował za lata rzetelnej służby oraz złożył wyrazy szacunku i uznania za ofiarną pomoc niesioną ludziom, za uratowane mienie i ludzkie życie.
Wieloletnia służba i zaangażowanie przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju naszej Komendy.
W tak uroczystym dniu Komendant życzył dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.


 
28.01.2013
 Trwa cykl ćwiczeń doskonalących na obiekcie Huty Szkła STOLZLE przy ul. Warszawskiej w Częstochowie.
Strażacy zapoznają się z występującymi zagrożeniami, warunkami budowlanymi budowlanymi obiektu, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu do obiektu.
GALERIA


Scenariusz ćwiczeń przewidywał zapalenie się palet w magazynie wyrobów gotowych. Powstało silne zadymienie w wyniku, którego jeden z pracowników Huty traci przytomność i pozostaje w magazynie.
Podczas ćwiczeń sprawdza się praktycznie założenia dotyczące możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków.

15.01.2013

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Częstochowscy strażacy czynnie uczestniczyli w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w dniu 13.01.2013r. w Częstochowie na Placu Biegańskiego.

 Galeria zdjęć

Działania polegały na zabezpieczeniu operacyjnym imprezy masowej, prezentacji sprzętu ratowniczego, prezentacji wyposażenia, pomocy w organizacji imprezy oraz sprzedaży gorących posiłków, z której dochód został przekazany na cele WOŚP.
01.01.2013
 
W 2012 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – obejmującej zasięgiem miasto Częstochowa i powiat częstochowski powstały ogółem 5782 zdarzenia.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:
2824 - razy przy pożarach
2753 – razy podczas miejscowych zagrożeniach
205 – razy w ramach alarmów fałszywych
W porównaniu do 2011 roku nastąpił znaczny wzrost ogólnej liczby zdarzeń. Odnotowano o 622 zdarzenia więcej.
W stosunku do ogólnej liczby interwencji, pożary stanowiły 48,85%, miejscowe zagrożenia 47,62% natomiast alarmy fałszywe 3,55% zdarzeń.
W odniesieniu do 2011 roku odnotowano :
- wzrost liczby pożarów, o 125 zdarzeń tj.(4,6%),
- znaczny wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 413 ( 17,6 %),
- wzrost liczby alarmów fałszywych o 84 (69,4%).
Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większość przypadków zarówno
w grupie pożarów, jak i miejscowych zagrożeń to zdarzenia małe.
W grupie alarmów fałszywych zdecydowana większość to alarmy w dobrej wierze (109) oraz alarmy z instalacji wykrywania (74), alarmy złośliwe (22).

W 2012 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z obszaru chronionego KM PSP Częstochowa podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 1 godzinę i 31 minut.
Pożary powstawały średnio co 3 godzin i 6 minut, natomiast do miejscowych zagrożeń dochodziło średnio co 3 godziny i 21 minut.