BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

16.05.2013

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

16 maja 2013r. odbyły się uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości zorganizowano na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach udział wzięli m.in.:
- Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
- gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
- nadbryg. Janusz Skulich – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
- Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski ,
- dh Marek Trombski - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- władze administracyjne i samorządowe województwa oraz dyrektorzy i prezesi jednostek współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.
- st. bryg. Marek Chmiel - Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
- Gabriela Lenartowicz– Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej na maszt , którym tradycyjnie jest drabina strażacka ,zaproszonych gości przywitał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka. W dalszej części uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe i korporacyjne. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi nadany strażakom województwa śląskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Pani bryg. Elżbieta Tabacka-Wosinska , Srebrny Krzyż Zasługi Pan st. kpt..Arkadiusz Labocha.
W trakcie uroczystości Medalami Za Ofiarność i Odwagę została odznaczona grupa 14 strażaków , którzy w sposób szczególny wyróżnili się podczas akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej, jaka miała miejsce pod Szczekocinami 3 marca 2012 roku. W grupie wyróżnionych jest między innymi Pan bryg . Marek Fiutak – Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu , który jako jeden z pierwszych dotarł na miejsce katastrofy i rozpoczął organizację akcji. Był też jej pierwszym dowódcą. To dzięki jego trafnym decyzjom do akcji zostały skierowane nie tylko jednostki straży pożarnej z województwa śląskiego ale również zlokalizowane najbliżej jednostki straży pożarnej z województw świętokrzyskiego i małopolskiego, które w znaczący sposób skróciły czas udzielenia pomocy wszystkim, którzy ucierpieli w katastrofie. Jego działania na miejscu tej najtrudniejszej od wielu lat katastrofy kolejowej zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez przełożonych, jak i przybyłych na miejsce akcji przedstawicieli władz państwowych.

Wręczono również 46 nominacji na wyższe stopnie oficerskie, 5 na stopnie podoficerskie oraz 4 na stopnie w korpusie szeregowych. Ponadto: 21 odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz 11 medali „Za długoletnią służbę”, 2 Medale Honorowe im. Józefa TULISZKOWSKIEGO, 4 – Złote Znaki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych , 5 - Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza, 3 – Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach obchodów Dnia Strażaka wzięły również udział podopieczne Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, które pod okiem opiekunów uszyły maskotki - przytulanki. Wykonane przez podopieczne maskotki zostały przekazane komendantom powiatowym i miejskim. Każda z maskotek, będzie podarunkiem dla dzieci- ofiar wypadków drogowych, pożarów i innych zdarzeń losowych.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka były również okazją do przekazania i wręczenia symbolicznych kluczyków do samochodów pożarniczych oraz sprzętu specjalistycznego zakupionego w 2012 roku na potrzeby PSP województwa śląskiego. Sprzęt został zakupiony z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , środków samorządowych i budżetu Państwowej Straży Pożarnej.
Zostały zakupione między innymi:
- ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem uterenowionym – 3 szt.,
- średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem uterenowionym – 4 szt.,
- średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem szosowym – 2 szt.,
- średni proszkowy samochód ratowniczo – gaśniczy – 1 szt.,
- samochody rozpoznawcze z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego – 3 szt.
- agregaty pompowe dużej wydajności – 3 szt.
- ciężkie samochody kwatermistrzowskie do przewozu neutralizatorów i sorbentów – 3 szt.,
oraz ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, maski do aparatów powietrznych, jak i środki do neutralizacji i zmywania substancji szkodliwych i gaszenia pożarów. Cały zakupiony sprzęt ,bezpośrednio po zakupie, trafił do jednostek PSP i jest wykorzystywany w czasie akcji ratowniczych i gaśniczych od chwili zakupu.
Akty przekazania i symboliczne kluczyki do pojazdów wręczyli: gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Gabriela Lenartowicz– Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na zakończenie uroczystości śląskim strażakom za ich trud i poświęcenie serdecznie podziękowali : Stanisław Rakoczy - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
09.05.2013

Szkolenie dla policyjnych oddziałów prewencji

W dniu 09 maja br. przeprowadzono szkolenie doskonalące dla oddziałów prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Zajęcia zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym programem „Zasad organizacji zajęć instruktażowych z zakresu postępowania podczas zauważenia przez patrol Policji zdarzeń wymagających interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej”.
W szkoleniu uczestniczyło siedemdziesięciu Policjantów.

GALERIA ZDJĘĆ
17.04.2013

Wizyta przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy

 Dwudziestu przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy na czele z:
• Pułkownikiem Anatoliem Poliushkevyczem - Komendantem Zarządu Głównego Obrony Cywilnej w Obwodzie Rówieńskim,
• Pułkownikiem Mykolą Kozlovskyim – V-ce Rektorem Szkoły Straży w Winnicy,
• Pułkownikiem Anatoliem Popovem – Dowódcą Jednostki Awaryjno – Ratowniczej w Sewastopolu,
odwiedziło Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Ukraińscy strażacy byli gośćmi Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w ramach projektu: „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Wizyta była doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach.

Wart podkreślenia jest fakt wyjątkowego wykładu dotyczącego katastrofy w Czarnobylu, który miał miejsce 17 kwietnia 2013r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie . Był on możliwy dzięki naszemu szczególnemu gościowi z Ukrainy - Panu pułkownikowi Anatolii Poliushkevych, który po katastrofie w Czarnobylu przez 100 dni brał udział w akcji ratowniczej. W promieniu 30 km od uszkodzonego reaktora została wyznaczona specjalna strefa bezpieczeństwa, gdzie nasz gość wraz z innymi ratownikami pełnił niebezpieczną służbę dbając o zabezpieczenie terenu i ratowanie tego co jeszcze było możliwe.
Anatolii Poliushkevych jest autorem kilku artykułów w państwowym czasopiśmie „Pożarne bezpieczeństwo” i w wojewódzkiej gazecie „MNS-info”. Temat katastrofy Czarnobylskiej ze względu na bezpośrednie uczestnictwo zawsze był dla niego bliski i dlatego chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami.
Wykład dotyczył katastrofy mającej miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. W którym w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych. Pan pułkownik podzielił się z licznie zebranymi słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami oraz wyciągniętymi wnioskami po katastrofie. Była to największa w historii energetyki jądrowej katastrofa przemysłowa XX wieku. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125000 do 146000 km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

07.03.2013
Trwa szkolenie doskonalące dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.
Obecnie, w ramach współpracy z innymi służbami, odbywa się szkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, oraz zajęcia z przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu urządzeń objętych dozorem.04.03.2013

Kampania "Nie dla czadu" i Fundacja Orlen "Dar Serca"

28 marca 2013r. przedstawiciele Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie odwiedzili Rodzinny Dom Dziecka celem przekazania czujnika tlenku węgla w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie dla czadu” realizowanej przez Komendę Główną PSP pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zakupione przez Fundację Orlen „Dar Serca” czujki tlenku węgla trafiły do Rodzinnego Domu Dziecka w Częstochowie przy ul. Kolorowej. Przy okazji dzieciom rozdano strażackie upominki. Podczas wizyty rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, kpt. Paweł Liszaj poinformował mieszkańców, jak zamontować czujkę, a także wspomniał o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych.

Akcja edukacyjna „Nie dla czadu” realizowana jest w całym kraju, a jej tematyka dotyczy zagrożeń związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Na terenie miasta i powiatu częstochowskiego odnotowano w 2012 roku 63 zdarzenia, w których poszkodowanych zostało 36 osób. Nie obyło się również bez ofiar śmiertelnych, w roku 2012 w Częstochowie śmiertelnie zaczadziły się 3 osoby.

W województwie śląskim w sezonie grzewczym 2012 - 2013 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1746 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. W zdarzeniach śmierć poniosło 26 osób, tym 1 dziecko, a poszkodowane zostały 594 osoby, w tym 187 dzieci.
W dobie szczelnych pomieszczeń, braku wentylacji i tysiąca niesprawnych instalacji kominowych czad może zagrażać również Tobie! Przy wysokich stężeniach tlenku węgla pojawia się uniemożliwiające ucieczkę osłabienie i utrata przytomności! Zakup czujki tlenku węgla to wydatek który może ustrzec Cię w porę i uratować życie twojej rodziny.