BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

05.09.2013

Manewry jednostek OSP

W dniu 05 września br. przeprowadzone zostały manewry jednostek OSP wchodzących w skład kompanii gaśniczej nr 4 Śląskiej Brygady Odwodowej i Kompanii Odwodowych KM PSP w Częstochowie – kompania „CZĘSTOCHOWA II” i „CZĘSTOCHOWA-KONIECPOL” w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Złoty Potok, Leśnictwo Dziadówki.

GALERIA ZDJĘĆ


Na miejscu zbiórki dokonano przeglądu sprzętu, stanu technicznego pojazdów oraz sprawdzono uprawnienia kierowców i karty drogowe samochodów. 

W części teoretycznej przeprowadzono zajęcia szkoleniowe z tematów:
– BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych – projekcja filmu.
– Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Złoty Potok:
• system monitoringu pożarowego
• sprzęt ratowniczo-gaśniczy wykorzystywany przez nadleśnictwo
• zasady zabezpieczania zrębów
• zagrożenie pożarowe
• zaopatrzenie wodne na terenie nadleśnictwa
– Zasady bezpiecznego poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz zasady kierowania ruchem drogowym w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W części praktycznej po przegrupowaniu sił nastąpiło alarmowanie kompanii do działań. Ćwiczenia przeprowadzono wg zatwierdzonej dokumentacji. Szczególną uwagę zwrócono na elementy wykorzystania pomp dużej wydajności do budowy stanowisk wodnych na ppoż. zbiornikach wodnych oraz podania wody przez magistrale zasilające. Zastępy wykonały zadania zgodnie z założeniami. Jednakże w początkowej fazie działań stwierdzono chwilowy problem z podawaniem wody przez kontener pompowy wysokiej wydajności, w związku z czym początkowe zasilanie jednej z magistral realizowane było na bazie pomp pływających Niagara.
Na końcowej zbiórce omówiono i podsumowano manewry. Sposób wykonania przyjętych założeń, stan wyszkolenia załóg oraz sprawność sprzętu oceniono dobrze.

Obserwatorami ćwiczeń byli:

1. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
2. Wydział Operacyjny KW PSP Katowice.
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok.
4. Starosta Powiatu Częstochowskiego.
5. Wójt gminy Janów.
6. Policja.
7. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP.
8. Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP.
9. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich starostwa powiatowego.
10. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych urzędu Miasta Częstochowy.


Wnioski:
1. Wskazanym jest cykliczne kontynuowanie ćwiczeń na kompleksach leśnych w celu, zapoznania strażaków z terenem możliwych przyszłych działań z uwzględnieniem miejsc szczególnie zagrożonych.
2. Prowadzenie ćwiczeń kompanii odwodowych pozwala na ocenę stanu wyszkolenia druhów OSP oraz wpływa na podniesienie jego poziomu.
3. Ćwiczenia pozwalają na szybką ocenę stanu technicznego, wyposażenia i dokumentacji pojazdów.
4. Realizacja tego typu ćwiczeń pozwala doskonalić współdziałanie dużych związków taktycznych KSRG koniecznych do prowadzenia działań gaśniczych na dużych obszarach leśnych.
5. Należy doskonalić współdziałanie związków taktycznych KSRG ze służbami leśnymi – podczas prowadzenia działań gaśniczych na kompleksach leśnych.
06.08.2013

Wręczenie nagrody w konkursie plastycznym

W dniu 2013.08.05 Komendant Miejski PSP st. bryg. Zbigniew Hibner wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Januszem Benduchem wręczyli nagrodę za udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Główną PSP.

 Galeria zdjęć

19 czerwca 2013 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyły się centralne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. W posiedzeniu Centralnej Komisji Konkursowej wzięli udział artyści plastycy, pracownicy Wydziału Informacji i Promocji oraz innych biur Komendy Głównej PSP. Na eliminacje centralne dotarło wiele prac plastycznych wyłonionych przez Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z 16 województw. Temat tegorocznej edycji związany był z niebezpiecznym zagrożeniem, jakim jest tlenek węgla. Czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym – przez to tak bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”.

W kategorii uczniowie gimnazjalni III miejsce zajęła Karolina Błaszczak z Gimazjum nr 18 przy ul. Orkana w Częstochowie.

Komendant Miejski PSP w Częstochowie wręczył dyplom Komendanta Głównego PSP oraz nagrodę w postaci tabletu.

Poniżej prezentujemy pracę wykonaną przez Karolinę Błaszczak.Wszystkie prace można obejrzeć na stronie KG PSP
17.07.2013

Ćwiczenia na terenie Parku Wypoczynkowego "Lisiniec"

Na zbiorniku wodnym "Pacyfik" zlokalizowanym na terenie Parku Wypoczynkowego "Lisiniec" przy ul. Kordeckiego w Częstochowie, przeprowadzono ćwiczenia doskonalące.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, zsunięcie się do wody ze stromego brzegu zbiornika wodnego samochodu osobowego, w którym z relacji świadków były najprawdopodobniej 4 osoby. Dwie z nich wydostały się z samochodu ale jedna po chwili zniknęła pod wodą. Ponadto na powierzchni wody tworzy się plama ropopochodna.
W ćwiczeniach brały udział zastępy z JRG nr 1 i JRG nr 2 w Częstochowie, grupa płetwonurków z OSP Częstochowa, WOPR i Pogotowie Ratunkowe.

GALERIA ZDJĘĆ

13.07.2013

Ćwiczenia na obiekcie Kościoła Parafialnego w Olsztynie

W czasie prowadzenia prac remontowych w budynku Kościoła Parafialnego P.W. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie doszło do zaprószenia ognia przez pracowników wykonujących prace budowlane. Z uwagi na konstrukcję wieży kościoła ogień rozprzestrzenia się na dach dzwonnicy.
Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń które przeprowadzono w dniu 13 lipca 2013r.
Głownymi celami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdażenia przewidzianych sił i środków, zapoznanie ćwiczących z warunkami organizacji akcji na terenie obiektu oraz specyfiką występujących zagrożeń pożarowych, a także ogólne doskonalenie metod prowadzenia działań ratowniczych jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

GALERIA ZDJĘĆ

29.05.2013

MIASTO 2013 – ĆWICZENIA OBRONNE W CZĘSTOCHOWIE

Próba odbicia przez terrorystów więźniów, kolizja drogowa z udziałem cystern, akcja ratownicza z udziałem śmigłowca – to elementy, które ćwiczone były w Częstochowie w ramach ćwiczeń obronnych MIASTO 2013.
W ćwiczeniach, których celem jest sprawdzenie skuteczności służb ratowniczych w obliczu skumulowanych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, biorą udział jednostki organizacyjne miasta oraz służby i inspekcje, realizujące swoje zadania na terenie Częstochowy. Do udziału zaproszono również przedstawicieli jednostek wojskowych i służby więziennej: 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 5 Pułk Chemiczny z Tarnowskich Gór, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach k. Częstochowy, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie, Żandarmerię Wojskową.

GALERIA ZDJĘĆ


We wtorek (28 maja) realizowane były zadania związane z rozwijaniem stanowiska kierowania Prezydenta Miasta, stałego dyżuru i organizacji akcji kurierskiej administracji publicznej. 29 maja, ze względów bezpieczeństwa, zamknięta została ulica Żużlowa od ronda na ulicy Legionów do ronda na ulicy Olsztyńskiej oraz ulica Marysia od ulicy Słonecznej do ulicy Żużlowej. Tego dnia – w tym rejonie miasta - ćwiczone były elementy dynamiczne, w których przewidziany jest między innymi udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Służby Więziennej i pododdziałów wojskowych. Podczas ćwiczenia wykorzystany został system syren alarmowych zainstalowanych w mieście do przekazywania informacji ćwiczebnych o zagrożeniu.
Straż Pożarna realizowała aż trzy główne epizody i dodatkowo zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca.
Pierwszym zadaniem dla strażaków było ugaszenie płonących samochodów które zaczęły się palić podczas wymiany ognia pomiędzy Służbą Więzienną a terrorystami. Kolejny element to ograniczenie i neutralizacja wycieku paliwa które poprzez kanał burzowy dostało się do rzeki. Najtrudniejszy był epizod zakładający wyciek chloru z uszkodzonej cysterny, który realizowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego.
Zaangażowane zostały znaczne siły i środki Straży Pożarnej, 21 samochodów i 66 osób, a ponadto przyczepa z separatorem, łódź i kontener kwatermistrzowski. W celu zapewnienia sprawnej realizacji założeń ćwiczenia i ciągłego zabezpieczenia miasta, na czas ćwiczeń w stan gotowości postawiono jednostki OSP z terenu miasta.
Zasadniczy etap ćwiczeń trwał od godz. 10 do godz. 14 w okolicach hali widowiskowo-sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej i Stadionu SGP Arena Częstochowa. W jego ramach pozorowana była próba odbicia przez terrorystów więźniów przewożonych w kolumnie Służby Więziennej oraz sytuacja kolizji cysterny paliwowej z cysterną przewożącą chlor i kolumną wojskową.
Ewakuowano rannych (ok. 50 osób) z udziałem śmigłowca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Skażenia chemiczne likwidowały na miejscu zdarzenia pododdziały 5. Pułku Chemicznego. Na rzece Kucelince stawiane były zapory zatrzymujące zanieczyszczenia chemiczne. W ćwiczeniach – wraz z pozorantami - brało czynny udział ok. 350 osób.
Wcześniej – ok. godz. 8 rano – odbyła się akcja przyjęcia „uchodźców” do Zespołu Szkół im. Andersa przy ul. Legionów oraz pozorowane tłumienie niepokojów społecznych wywołanych - zakładanym w ćwiczeniu – faktem napływu większej liczby ludności spoza Częstochowy.