BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

18.11.2013

Sieć Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

Na terenie miasta i Powiatu Częstochowskiego działają 4 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, 1 jednostka Centralnej Szkoły PSP oraz 126 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 37 jednostek w KSRG. W ww. ilościach na terenie miasta Częstochowy zlokalizowane są 3 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP oraz  12 jednostek OSP z czego 4 włączone do  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na  terenie powiatu ziemskiego zlokalizowana jest jedna JRG PSP w Koniecpolu.
Poniżej przedstawiamy mapę z zaznaczonymi Jednostkami Ochrony Przeciwpożarowej.
Widoczny jest podział terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego na obszary chronione poszczególnych JRG, najbli
ższe jednostki PSP powiatów ościennych a także wszystkie lokalne jednostki OSP.Punkt czerwony - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP,
Punkt żółty - Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG,
Punkt niebieski - 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej poza KSRG,
Linia czerwona - granica obszaru chronionego JRG.


20.09.2013

Ćwiczenia kompanii gaśniczej na obiekcie Elektrociepłowni „FORTUM”

Na obiekcie Elektrociepłowni „FORTUM” w Częstochowie ul. Rejtana, przeprowadzono ćwiczenia doskonalące kompanii gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego "PORAJ".
Głównymi celami przeprowadzonych ćwiczeń było:
- praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących alarmowania i formowania kompanii w określonym dokumentacją odwodu punkcie koncentracji,
- praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków,
- praktyczne sprawdzenie funkcjonalności pododdziału przy założeniu pożaru składu miału węglowego i zbiornika z lekkim olejem opałowym,
- zapoznanie ćwiczących z warunkami organizacji akcji na terenie obiektu oraz specyfiką działalności podmiotu z uwzględnieniem zagrożeń pożarowych i wybuchowych.

GALERIA ZDJĘĆ


W wyniku samonagrzewania miału węglowego na placu składowym we wschodniej części zakładu dochodzi do jego zapalenia. Silne oddziaływanie ciepła powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zbiornika oleju opałowego zlokalizowanego przy silosach biomasowych. Siły i środki zadysponowane w pierwszej fazie działań są niewystarczające. KDR wnioskuje o zadysponowanie kompanii gaśniczej COO. Po osiągnięciu pełnego ukompletowania kompania zostaje wprowadzona do działań z poleceniem podania w natarciu prądów wody z działek przenośnych i przewoźnych na pole magazynowe objęte pożarem oraz w obronie na instalacje transportu biomasy i miału węglowego. Zaopatrzenie wodne realizowane z sieci hydrantowej włączonej do miejskiej sieci wodociągowej oraz rzekę Wartę, której koryto znajduje się po północnej stronie zakładu.


14.09.2013

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Komenda Miejska PSP w Częstochowie zorganizowała VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. Zawody odbyły się w Konopiskach w dniu 2013.09.14 o godz. 9.00.
Kierownikiem zawodów jest st. kpt. Roman KRÓLEWSKI. Sędzią głównym jest bryg. Arkadiusz BISKUP. W zawodach udział bierze 15 drużyn męskich, 11 kobiecych, 7 chłopięcych CTIF oraz 2 drużyny dziewczęce CTIF.

GALERIA ZDJĘĆ


Program uroczystości:
godz. 8.30 - Przyjazd drużyn na miejsce zbiórki
godz. 8.50 - Zbiórka startujących drużyn na płycie boiska
godz. 9.00 - Meldunek o gotowości do rozpoczęcia zawodów
godz. 9.02 - Uroczyste otwarcie zawodów – Komendant Miejski PSP w Częstochowie
godz. 9.10 - Odprawa z kierownikami drużyn
godz. 9.25 - Rozpoczęcie zawodów
od 9.25 do 11.10 - Bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami (MDP wg CTIF), Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami (wg regulaminu z 10.02.2011 r.)
od 11.10 do 11.30 - Wydawanie posiłków dla startujących drużyn
od 11.30 do 13.10 - Rozwinięcie bojowe (MDP wg CTIF), Ćwiczenie bojowe (wg regulaminu z 10.02.2011 r.) Start na dwóch torach
godz. 13.35 - Zbiórka drużyn na płycie boiska - przygotowanie do zakończenia zawodów
godz. 13.40 - Odczytanie protokołu Sędziego Głównego Zawodów
- wręczenie pucharów, dyplomów i nagród,
- wystąpienia zaproszonych gości
godz. 14.10 - Zakończenie zawodów.

WYNIKI
Ćwiczenie bojowe

wg regulaminu z 10.02.2011r. – drużyny męskie

1.

 OSP Cisie

Z wynikiem 33,8 pkt.

2.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 35,6 pkt.

3.

 OSP Zdrowa

Z wynikiem 37,3 pkt.

4.

 OSP Jacków

Z wynikiem 39,6 pkt.

5.

 OSP Kusięta

Z wynikiem 42,4 pkt.

6.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 42.9 pkt.

7.

 OSP Łysiny

Z wynikiem 44,0 pkt.

8.

 OSP Mykanów

Z wynikiem 44,3 pkt.

9.

 OSP Borowce

Z wynikiem 44,4 pkt.

10.

 OSP Rudnik Mały

Z wynikiem 44,8 pkt.

11.

 OSP Jamki

Z wynikiem 47,6 pkt.

12.

 OSP Staropole

Z wynikiem 49,0 pkt.

13.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 49,1 pkt.

14.

 OSP Janów

Z wynikiem 61,2 pkt.

15.

 OSP Rudniki

Z wynikiem 64,7 pkt.

  

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny kobiece

1.

OSP Błeszno

Z wynikiem 42,4 pkt.

2.

OSP Łęg

Z wynikiem 45,2 pkt.

3.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 48,3 pkt.

4.

 OSP Ulesie

Z wynikiem 50,7 pkt.

5.

 OSP Jamki

Z wynikiem 53,5 pkt.

6.

 OSP Cisie

Z wynikiem 53,7 pkt.

7.

 OSP Kuźnica

Z wynikiem 54,7 pkt.

8.

 OSP Kamienica Polska

Z wynikiem 57,7 pkt.

9.

 OSP Mstów

Z wynikiem 60,2 pkt.

10.

 OSP Grabowa

Z wynikiem 86,3 pkt.

11.

 OSP Starcza

Z wynikiem 184,8 pkt.

  

wg regulaminu CTIF - chłopcy

1.

OSP Błeszno

Z wynikiem 960,1 pkt.

2.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 925,5 pkt.

3.

 OSP Bystrzanowice

Z wynikiem 912,5 pkt.

4.

 OSP Konopiska

Z wynikiem 897,0 pkt.

5.

 OSP Wrzosowa

Z wynikiem 896,0 pkt.

6.

 OSP Brzeziny Wielkie

Z wynikiem 868,2 pkt.

7.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 830,5 pkt.

  

wg regulaminu CTIF- dziewczęta

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 927,5 pkt.

2.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 864,3 pkt.

      Sztafeta pożarnicza z przeszkodami. 

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny męskie

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 55,6 pkt.

2.

 OSP Cisie

Z wynikiem 58,6 pkt.

3.

 OSP Jacków

Z wynikiem 58,9 pkt.

4.

 OSP Zdrowa

Z wynikiem 59,0 pkt.

5.

 OSP Staropole

Z wynikiem 60,8 pkt.

6.

 OSP Jamki

Z wynikiem 62,4 pkt.

7.

 OSP Mykanów

Z wynikiem 63,5 pkt.

8.

 OSP Łysiny

Z wynikiem 64,0 pkt.

9.

 OSP Borowce

Z wynikiem 65,2 pkt.

9.

 OSP Rudnik Mały

Z wynikiem 65,2 pkt.

10.

 OSP Janów

Z wynikiem 66,0 pkt.

11.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 67,5 pkt.

12.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 68,2 pkt.

13.

 OSP Kusięta

Z wynikiem 71,5 pkt.

14.

 OSP Rudniki

Z wynikiem 72,4 pkt.

  

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny kobiece

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 69,0 pkt.

2.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 70,4 pkt.

3.

 OSP Ulesie

Z wynikiem 71,6 pkt.

4.

 OSP Kuźnica

Z wynikiem 74,8 pkt.

4.

 OSP Cisie

Z wynikiem 74,8 pkt.

5.

 OSP Jamki

Z wynikiem 76,6 pkt.

6.

 OSP Mstów

Z wynikiem 84,0 pkt.

7.

 OSP Kamienica Polska

Z wynikiem 85,0 pkt.

7.

 OSP Starcza

Z wynikiem 85,0 pkt.

8.

 OSP Grabowa

Z wynikiem 87,4 pkt.

9.

 OSP Łęg

Z wynikiem 109,1 pkt.

  

wg regulaminu CTIF- chłopcy

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 99,3 pkt.

2.

 OSP Wrzosowa

Z wynikiem 91,0 pkt.

3.

 OSP Konopiska

Z wynikiem 90,2 pkt.

4.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 84,8 pkt.

5.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 80,7 pkt.

6.

 OSP Bystrzanowice

Z wynikiem 77,3 pkt.

7.

 OSP Brzeziny Wielkie

Z wynikiem 76,3 pkt.

  

wg regulaminu CTIF- dziewczęta

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 89,1 pkt.

2.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 62,2 pkt.

  
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco 

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny męskie

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 91,2 pkt.

2.

 OSP Cisie

Z wynikiem 92,4 pkt.

3.

 OSP Zdrowa

Z wynikiem 96,3 pkt.

4.

 OSP Jacków

Z wynikiem 98,5 pkt.

5.

 OSP Mykanów

Z wynikiem 107,8 pkt.

6.

 OSP Łysiny

Z wynikiem  108,0 pkt.

7.

 OSP Borowce

Z wynikiem 109,6 pkt.

8.

 OSP Staropole

Z wynikiem 109,8 pkt.

9.

 OSP Rudnik Mały

Z wynikiem 110,0 pkt (bojówka 44,8)

10.

 OSP Jamki

Z wynikiem 110,0pkt. (bojówka 47,6)

11.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 110,4 pkt.

12.

 OSP Kusięta

Z wynikiem 113,9 pkt.

13.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 117,3 pkt.

14.

 OSP Janów

Z wynikiem 127,2 pkt.

15.

 OSP Rudniki

Z wynikiem 137,1 pkt.

  

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny kobiece

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 111,4 pkt.

2.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 118,7 pkt.

3.

 OSP Ulesie

Z wynikiem 122,3 pkt.

4.

 OSP Cisie

Z wynikiem 128,5 pkt.

5.

 OSP Kuźnica

Z wynikiem 129,5 pkt.

6.

 OSP Jamki

Z wynikiem 130,1 pkt.

7.

 OSP Kamienica Polska

Z wynikiem 142,7 pkt.

8.

 OSP Mstów

Z wynikiem 144,2 pkt.

9.

 OSP Łęg

Z wynikiem 154,3 pkt.

10.

 OSP Grabowa

Z wynikiem 173,7 pkt.

11.

 OSP Starcza

Z wynikiem 269,8 pkt.

  

wg regulaminu CTIF- chłopcy

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 1059,4 pkt.

2.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 1010,3 pkt.

3.

 OSP Bystrzanowice

Z wynikiem 989,8 pkt.

4.

 OSP Konopiska

Z wynikiem 987,2 pkt.

5.

 OSP Wrzosowa

Z wynikiem 987,0 pkt.

6.

 OSP Brzeziny Wielkie

Z wynikiem 944,5 pkt.

7.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 911,2 pkt.

 

wg regulaminu CTIF- dziewczęta

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 1016,6 pkt.

2.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 926,5 pkt.

12.09.2013

Magnolia 2013 - Urząd Gminy Mykanów

W ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie przeprowadzone zostały ćwiczeniana terenie parkingu przed Urzędem Gminy Mykanów, ul. Samorządowa.
Tematyką ćwiczeń było współdziałanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego w zakresie działań podczas zdarzeń w następstwie wypadków komunikacyjnych w ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Częstochowie „MAGNOLIA 2013”.

GALERIA ZDJĘĆ


Scenariusz - opis zdarzenia i ogólne założenia do ćwiczeń:
Przez teren gminy Mykanów przemieszcza się samochód osobowy przewożący „płyn Lugola”, w ramach prowadzonej w powiecie częstochowskim akcji jodowej. W chwili przejazdu ulicą Samorządową w miejscowości Mykanów, w pobliżu budynku Urzędu Gminy dochodzi do zderzenia z innym samochodem osobowym wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej. W samochodzie osobowym wyjeżdżającym z ulicy podporządkowanej jechały trzy osoby, natomiast w samochodzie Urzędu Gminy jedna osoba.
W wyniku zderzenia samochód osobowy przewożący płyn Lugola zapala się na skutek wylewającego się paliwa i zwarcia instalacji elektrycznej. Kierujący tym pojazdem nie doznał większych obrażeń i udaje mu się o własnych siłach opuścić pojazd, poczym przystępuje do gaszenia pojazdu przy użyciu gaśnicy proszkowej, lecz na skutek dużego zadymienia i szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, pożaru nie udaje się ugasić. Pożar samochodu rozprzestrzenia się zagrażając budynkowi Urząd Gminy. Drugi samochód osobowy zostaje uderzony w bok co uniemożliwia jadącym tym pojazdem wydostanie się na zewnątrz. Osoby te są przytomne lecz posiadają liczne, widoczne obrażenia. Ponadto z pojazdu tego wycieka olej silnikowy oraz płyny eksploatacyjne w ilości ok. 10 l i przedostają się do pobliskiej studzienki kanalizacyjnej (rowu).
Pracownik gminy widzący całe zdarzenie telefonicznie powiadamia Wójta oraz Państwową Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu. Stanowisko Kierowania KM PSP Częstochowa, przekazuje informacje do pozostałych służb, w tym do dyżurnego Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie.
Stanowisko Kierowania KM PSP Częstochowa dysponuje na miejsce zastępy GBA2,5/24 oraz SRt z JRG 2 oraz GBA Rt 07/16 z OSP Mykanów. Zadaniem pierwszych zastępów przybyłych na miejsce zdarzenia było udzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego, jednak w tym czasie pożar zdążył się już rozprzestrzenić na przyległy skwer (krzaki, choinki, tuje) – bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy. Pożar zaczyna zagrażać obiektowi Urzędu Gminy.
Zadania :
- ugaszenie płonącego samochodu oraz skweru, zabezpieczenie terenu akcji.
- wydobycie osób poszkodowanych udzielnie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- ograniczenie i neutralizacja wycieku oleju i płynów - zatrzymanie filmu olejowego.


11.09.2013

Magnolia 2013 - Ćwiczenia na obiekcie Domu Dziecka w Chorzenicach

W ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie przeprowadzone zostały ćwiczenia na obiekcie Domu Dziecka w Chorzenicach.
Tematyką ćwiczeń było współdziałanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego w zakresie działań podczas zdarzeń noszących znamiona aktów terrorystycznych i pożarów w ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie „MAGNOLIA 2013”.

GALERIA ZDJĘĆ


Scenariusz - opis zdarzenia i ogólne założenia do ćwiczeń:
Do SK KM w Częstochowie wpływa informacja o podłożonym ładunku wybuchowym
w budynku administracyjno – mieszkalnym Domu Dziecka w Chorzenicach przy
ul. Głównej 53.
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, przekazuje informacje do pozostałych służb, w tym do dyżurnego Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie.
SKKM na miejsce zdarzenia dysponuje zastępy z JRG nr 1, JRG nr 2, JRG nr 3.
Po dojeździe Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej zabezpieczają miejsce zdarzenie
i włączają się do pomocy przy ewakuacji dzieci z części mieszkalnej budynku.
Policja przystępuje do przeszukania pomieszczeń w budynku administracyjno – mieszkalnym.
W trakcie przeszukania w budynku głównym dochodzi do powstania pożaru. Dyrektor Domu Dziecka podejmuje decyzję o ewakuacji dzieci i personelu z budynku głównego i powiadamia o zaistniałej sytuacji dowódcę sił Państwowej Straży Pożarnej.
Dowódca przegrupowuje siły i środki będące na miejscu w celu rozpoznania sytuacji i podjęcia akcji gaśniczej. O zaistniałym zdarzeniu informuje SKKM w Częstochowie i prosi o wsparcie działań dwoma zastępami ciężkimi oraz zaalarmowanie miejscowej jednostki OSP.
Po zakończeniu ewakuacji KDR zostaje poinformowany przez opiekunów prowadzących ewakuację dzieci, że czworo z nich pozostało na I piętrze w południowo – zachodnim narożniku budynku odciętych ze wzglądu na silne zadymienie na korytarzach i drodze ewakuacyjnej.
Wewnątrz budynku prowadzona jest akcja gaśnicza, KDR podejmuje decyzję o ewakuacji uwięzionych dzieci przy użyciu zastępu SD-37.