BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

31.01.2014

Strażacy żegnają się ze służbą

W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej i przejściem na emeryturę w imieniu kadry kierowniczej, strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, pragniemy Panom:
st. bryg. Zbigniew Hibner - Komendant Miejski PSP w Częstochowie,
mł. bryg. Artur Chudy - dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1,
st. asp. Mariusz Krogulec - dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3,
st. ogn. Ryszard Lubczyński - starszy operator sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Koniecpol
st. ogn. Piotr Włodarski - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Koniecpol
serdecznie podziękować za lata sumiennej i ofiarnej służby w niesieniu pomocy i ratowaniu ludzkiego życia i mienia. 
W tak uroczystym dniu pożegnania ze służbą, życzymy, aby zachowali Panowie na zawsze te najpiękniejsze chwile, jakie przeżyli
w swoim życiu zawodowym na różnych stanowiskach służbowych.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia dobrego zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Janusz Benduch
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski

02.01.2014

Statystyka zdarzeń za rok 2013

W 2013 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – obejmującej zasięgiem miasto Częstochowa i powiat częstochowski powstało ogółem 4640 zdarzeń.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:
1604 - razy przy pożarach
2704 – razy podczas miejscowych zagrożeniach
332 – razy w ramach alarmów fałszywych
W stosunku do ogólnej liczby interwencji, pożary stanowiły 34,57%, miejscowe zagrożenia 58,28% natomiast alarmy fałszywe 7,15% zdarzeń.

Na powyższym wykresie można łatwo zaobserwować że najwięcej pożarów miało miejsce w kwietniu, co jest związane z sezonowymi pożarami suchych traw. Najwięcej miejscowych zagrożeń powstało w czerwcu, wiązało się to z licznymi podtopieniami.
W odniesieniu do 2012 roku odnotowano :
- znaczący spadek liczby pożarów, o 1219 zdarzeń tj.(43,2%),
- spadek liczby miejscowych zagrożeń o 49 zdarzeń ( 1,8 %),
- wzrost liczby alarmów fałszywych o 127 zdarzeń (62,0%).
W porównaniu do 2012 roku nastąpił znaczny spadek ogólnej liczby zdarzeń. Odnotowano o 1142 zdarzenia mniej niż w roku 2012.
Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków zarówno
w grupie pożarów, jak i miejscowych zagrożeń dominowały zdarzenia małe. Największy spadek o 43,2% procent odnotowano przy wyjazdach do pożarów (co stanowi mniej o 1220 zdarzeń), spowodowane było to w szczególności przedłużającym się okresem zimowym, co ograniczyło ilość interwencji związanych z gaszeniem suchych traw i nieużytków rolniczych.
Poniżej prezentujemy wykres obrazujący ilość zdarzeń odnotowanych w latach 2000-2013. Pomimo iż w ostatnim roku ilość interwencji spadła o niemal 20% rok do roku, to długoterminowa tendencja jest nadal wyraźnie rosnąca.

20.12.2013

Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!

- ogłaszamy XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.


Grupa III, I miejsce - Klaudia Kuta, Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu, łódzkie XV edycja konkursu

W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy zostaje rannych. Najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie bywają często następstwem niewiedzy, warto więc, aby nawet najmłodsi wiedzieli co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu.
Temat konkursu 2013/2014 dotyczy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”
Zgodnie z regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach (podczas eliminacji szkolnych). Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wojewódzkich, informacja o konkursie ukaże się na stronach internetowych komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP oraz, w miarę możliwości, także na stronach Urzędów Wojewódzkich. Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia). W swoich pracach uczestnicy mogą skorzystać z porad zamieszczonych na odwrocie kalendarza plakatowego KG PSP na 2014 rok, które dotyczą bezpieczeństwa w naszych domach. Szkoły są obowiązane do przysłania wybranych prac do Komendy Głównej PSP najpóźniej do 7 maja 2014 r. (z załączonymi protokołami).
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdą państwo tutaj.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY POWODZENIA!


Grupa III, II miejsce - Daria Kłosowska, Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku, pomorskie XV edycja konkursu


Grupa III, III miejsce - Karolina Błaszczak, Gimnazjum nr 18 w Częstochowie, śląskie XV edycja konkursu


Grupa IV, III miejsce - Dawid Kuciński, Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, łódzkie XV edycja konkursu

16.12.2013

O akcji "Karty ratownicze"


Karta ratownicza – pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o 6 – 9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła kartka papieru może uratować Ci życie.

Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować Ci życie.

Co roku na polskich drogach prowadzone są tysiące akcji ratowniczych spowodowanych wypadkami drogowymi, w których by uratować życie pasażerów liczy się każda sekunda. Konstrukcja, wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa pojazdów to zawsze wyzwanie dla grupy ratowniczej. Na drogach jeździ setki modeli samochodów i każdy jest inaczej skonstruowany. Karoserie samochodów mają wzmocnienia, które są bardzo różnie umiejscowione. Gdy nożyce natkną się na takie wzmocnienie – pękają. Znalezienie i odłączanie akumulatorów też wbrew pozorom nie jest łatwe. Podobnie ma się sprawa z poduszkami powietrznymi. Dlatego aby przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu opracowano europejski system „Karta ratownicza pojazdu”.

Karta ratownicza („rescue sheet”) to zestandaryzowana informacja, która na karcie papierowej w formacie A4 przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów.

Zwiększ szanse by Cię uratować. Zadbaj o kartę ratowniczą w Twoim samochodzie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie kartyratownicze.pl.

16.12.2013

Spotkanie Wigilijne w KM PSP w Częstochowie


Spotkanie Wigilijne to już tradycja strażacka. Sygnalizuje ona nam Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2014. To okazja do spotkania się w gronie strażaków z ludźmi, z którymi Komenda Miejska PSP w Częstochowie współpracuje przy realizacji kompetencyjnych zadań. To też czas na złożenie życzeń świątecznych i podziękowań za strażacki trud i pracę.
Rok bieżący to rok stabilny pod względem ratowniczym. Do chwili obecnej jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w likwidacji powstałych zagrożeń 4262 razy, w tym pożary to 1521 interwencji, miejscowe zagrożenia 2434 oraz alarmy fałszywe 307. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 zanotowano o 1338 zdarzeń mniej, co stanowi spadek ogólnej liczby interwencji o 23,9%. Ilość pożarów spadła o 44,9%, natomiast ilość miejscowych zagrożeń o 8,4 %.
Do największych zdarzeń w grupie pożarów należy pożar bardzo duży hali magazynowej przy ulicy Rząsawskiej. W grupie miejscowych zagrożeń na szczególną uwagę zasługują działania ratownicze prowadzone na terenie gminy Lelów oraz gminy Koniecpol, związane z usuwaniem skutków powodzi i lokalnych podtopień. Działania te wizytował generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie tych gmin funkcjonował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Zygmunta Łukaszczyka - Wojewody Śląskiego.
Komendant Miejski PSP w Częstochowie podziękował również za współpracę Samorządom Miasta i Powiatu, samorządom gmin, służbom mundurowym, instytucjom i stowarzyszeniom realizującym działalność ratowniczą, z którymi Komenda Miejska współpracuje kierując Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym na terenie miasta i powiatu.