BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

04.12.2019

3 grudnia 2019 roku odbyła się uroczystość ślubowania 4 strażaków, którzy rozpoczną służbę w Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej, odnosi się to również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane, jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:


„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet
z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

15.11.2019

W dniu 13 listopada 2019r. w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.  Celem spotkania było przygotowanie się do sezonu zimowego 2019/2020.

W ramach spotkania omówiono m.in. kwestie dotyczące:

- transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych,

- zasad wykorzystania sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg,

- zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia,      

- organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności,                                     

 - przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w środkach transportu lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

 

14.11.2019

Towarzystwo Patriotyczne Kresy ks. Ryszard Umański w Częstochowie organizują akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej, która polega na zbiórce artykułów szkolnych, słodyczy, żywnościowych i maskotek dla maluchów. Zebrane dary zostaną przekazane polskim rodzinom i dzieciom zamieszkałym w Wilnie, Grodnie, i Lwowie.

Komenda Miejska PSP w Częstochowie na ten szczytny cel udostępniła salę sportową umożliwiając przygotowanie paczek. Organizatorzy mogą liczyć również na pomoc funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w pracach związanych z segregacją oraz odpowiedni zabezpieczeniem przesyłki do transportu.

 

 

11.11.2019

08.11.2019

6 listopada 2019 roku, ok. godz.10.00 na przejeździe kolejowym na linii nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, w miejscowości Stary Cykarzew (gmina Mykanów), doszło do wypadku autokaru, którym podróżowały 33 osoby, z pociągiem towarowym, w składzie którego była cysterna z olejem opałowym. Na skutek zderzenia doszło do rozszczelnienia zaworu cysterny i wycieku paliwa - to scenariusz wojewódzkich ćwiczeń zarządzania kryzysowego „Przejazd 2019”, których głównym założeniem było sprawdzenie procedur powiadamiania, przepływu informacji oraz współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami i strukturami zarządzania kryzysowego, doskonalenie taktyki działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego oraz medycznego, a także organizacji działań w sytuacji kryzysowej, związanej z katastrofą komunikacyjną.

Po zgłoszeniu wypadku na numer alarmowy 112, Centrum Powiadamiania Ratunkowego powiadomiło wszystkie służby, w tym m.in. PSP, Policję i Ratownictwo Medyczne. Pierwsze na miejsce przybyły 4 zastępy ochotniczych straży pożarnych. Zdarzenie zakwalifikowano jako masowe. Przeprowadzono segregację poszkodowanych i wykonano dostęp do osób uwięzionych we wraku autobusu. Osobom poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano zespołom ratownictwa medycznego. Utworzono szpital polowy dla poszkodowanych oraz namioty dla policji i prokuratury, aby mogli prowadzić czynności dochodzeniowe. Poza działaniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażacy prowadzili działania uszczelniające wyciek z cysterny. Uruchomiono sztab działań PSP, a także zwołano wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego. Teren działań zabezpieczali policjanci oraz żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na zakończenie ćwiczeń odbył się podsumowujący briefing z udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego i komendanta wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. „Takie symulacje jesteśmy zobowiązani organizować cyklicznie. Są one dla nas bardzo ważne, gdyż służby mogą przećwiczyć swoje działania, skoordynować je, a przede wszystkim możemy wyeliminować nieprawidłowości. To po prostu sprawdzian współpracy wojewódzkiego sztabu z policją, strażą czy ratownikami” - powiedział wojewoda śląski.

Organizatorem ćwiczeń był Śląski Urząd Wojewódzki. W ćwiczeniach wzięło udział 39 strażaków PSP i 27 druhów OSP, ratownicy medyczni, policjanci, żołnierze WOT, funkcjonariusze SOK, przedstawiciele WIOŚ, prokuratury okręgowej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie. W sumie prawie 300 osób. Warto przypomnieć, że sprawne dotarcie na miejsce zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych zależy od właściwego przekazania informacji przez zgłaszającego. W pierwszej kolejności należy ustalić rodzaj przejazdu - czy jest to przejazd strzeżony z rogatkami, czy niestrzeżony oraz zlokalizować naklejkę identyfikującą. Na przejeździe z rogatkami naklejka znajduje się na wsporniku szlabanu od strony szyn, natomiast na przejeździe niestrzeżonym identyfikator umieszczony jest na tylnej stronie znaku drogowego - tzw. krzyżu św. Andrzeja. Charakterystyczna naklejka w kolorze żółtym zawiera dziewięciocyfrowy identyfikator przejazdu kolejowo-drogowego (numer skrzyżowania) oraz numery alarmowe.