BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

31.05.2014

Pokaz ratownictwa technicznego

Podczas siódmej edycji Targów Motoryzacyjnych w Częstochowie, organizowanych przez Życie Częstochowy i Powiatu, Straż Pożarna przeprowadziła pokaz ratownictwa technicznego. Imprezę zorganizowano na placu Biegańskiego i w III al. NMP, rozpoczęła się 31 maja o godzinie 9 i trwała dwa dni. Pokazy ratownicze odbyły się w sobotę o godzinie 16. Zaprezentowano działania prowadzone zwykle przy wypadkach drogowych tj. głównie wykonanie dostępu do poszkodowanych, uwalnianie osób z rozbitego pojazdu i kwalifikowaną pierwszą pomoc.

23.05.2014

„Zatrzymaj się i żyj!”

23 maja rozpoczynamy kolejną edycję kampanii Bezpieczny przejazd. – „Zatrzymaj się i żyj!”. 

Celem kampanii jest zmiana postawy społecznej, kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków.

Nieostrożność kierowców powoduje około 98 % wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Kierowcy nagminnie lekceważą znak STOP, sygnały świetlne, slalomem objeżdżają półrogatki lub przejeżdżają tuż pod zamykającymi się zaporami.

GALERIA ZDJĘĆ


Działania kierowane są do kierowców, rowerzystów i pieszych z uwzględnieniem podziału na osoby dorosłe oraz dzieci, a także do mediów, firm i instytucji.

Informacje o kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” będziemy przekazywać wykorzystując różnorodne formy komunikacji. Będą bilbordy, spoty telewizyjne i radiowe, ”jeżdżące” banery na samochodach, ulotki i plakaty informacyjne adresowane do dzieci i dorosłych, materiały promocyjne w tym zeszyty edukacyjne. Spotkania na przejazdach, w szkołach, na festynach i piknikach, rajdach. Udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, debatach o bezpieczeństwie będą uzupełniały i wzmacniały przekaz kampanii.

Hasło kampanii „Zatrzymaj się i żyj!” jest niezmienne od kilku lat: Odwołuje się do emocji odbiorców kampanii, zwraca uwagę na problem wypadków na przejazdach.

Kampania trwa od 2005 roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pierwsze cztery edycje realizowały w miesiącach letnich. Od 2009 roku kampania jest całoroczna.

Kampania w innych krajach. Ponad 50 krajów prowadzi działania propagujące zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych m.in. w ramach projektu ILCAD (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych).

Informacje o przejazdach kolejowo-drogowych. Sposób zabezpieczenia przejazdów reguluje Rozporządzenie nr 144 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Bezpieczeństwo na przejazdach jest zapewnione:

na przejazdach kategorii A poprzez pracowników kolei strzegących przejazd oraz poprzez urządzenia na przejeździe i znaki drogowe,
na przejazdach kategorii B poprzez urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejeździe (rogatki oraz sygnalizacja świetlna i dźwiękowa) i znaki drogowe,
na przejazdach kategorii C poprzez urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejeździe (sygnalizacja świetlna i dźwiękowa) i znaki drogowe, na przejazdach kategorii D poprzez znaki drogowe.
16.05.2014

Uroczystość “Dnia Strażaka 2014”

GALERIA ZDJĘĆ

Drodzy strażacy.
Miesiąc maj to okres, na który przypadają dni ochrony przeciwpożarowej w całym kraju. To okres, w którym strażacy otrzymują wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
To czas, w którym Komendant chce przekazać wszystkim funkcjonariuszom, druhom, pracownikom cywilnym oraz weteranom pożarnictwa podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę.
Niechaj dzisiejsza Uroczystość będzie powodem do Waszej dumy i satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków służbowych.
Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt
i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą
i doskonalenie własnych umiejętności.
Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu
w służbie, Państwowa Straż Pożarna jest dziś nowoczesną, wszechstronną i cieszącą się społecznym zaufaniem formacją.
Na najwyższe uznanie zasługuje działalność na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego.
Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
W tym szczególnym dniu dziękuję również władzom samorządowym, Panu Prezydentowi, Radzie Miasta, Panu Staroście za wsparcie jakie do tej pory otrzymaliśmy. Dziękuję także Kierownictwu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, instytucjom administracji rządowej, służbom inspekcji, stowarzyszeniom realizującym działalność ratowniczą, Pogotowiu Ratunkowemu za współpracę w realizacji wspólnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta Częstochowy.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
bryg. mgr Sławomir Olbryś

W uroczystościach obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie udział wzięli strażacy oraz licznie zaproszeni goście, wśród nich: Przedstawiciel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jerzy Panek, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Jarosław Marszałek, v-ce Starosta Częstochowski Janusz Krakowian, Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Tadeusz Ciastko, inni przedstawiciele instytucji , służb oraz administracji samorządowej.
W trakcie uroczystości wręczone zostały medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

12.05.2014

Szkolenie nauczycieli programu "Bezpieczne Życie"

W dniu 10.05.2014r. w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie przeprowadzone zostało szkolenie nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu częstochowskiego objętych programem „Bezpieczne życie”. Jest to kolejny etap podczas którego P. Justyna Błaszczyk – trener programu, przekazała wiedzę związaną z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. W szkoleniu udział wzięło 35 nauczycieli kształcenia zintegrowanego. W roku szkolnym 2014/2015 programem zostanie objętych 1650 dzieci.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Miejski PSP w Częstochowie bryg. Sławomir Olbryś, po którym głos zabrali st. kpt. Sławomir Kukfisz i asp. mgr Monika Adamiec z Komendy Głównej PSP.

Szkolenie możliwe było do zrealizowania dzięki wsparciu i współpracy Urzędu Miasta Częstochowy oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz w ramach programu przekazał materiały dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli.

Uroczyste rozpoczęcie programu „Bezpieczne życie” planowane jest wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015.