BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

15.07.2019

W dniach 3, 4, 5 lipca 2019r., przeprowadzono ćwiczenia dla zamian służbowych oraz pracowników obiektu produkcyjno -  magazynowego CGR Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

 

            Założenie ćwiczeń obejmowało następujący scenariusz: W wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia przez pracowników firmy zewnętrznej wykonującej prace niebezpieczne pożarowo w części magazynowej dochodzi do zapalenia znajdujących się tam materiałów. Pożar szybko się rozprzestrzenia na stałe elementy wyposażenia magazynu. Podjęta próba ugaszenia pożaru w zarodku przy użyciu gaśnicy proszkowej przenośnej jak również instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi 52 okazuje się nieskuteczna.  Dym i produkty spalania szybko rozprzestrzeniają się na całą halę produkcyjno- magazynową. W obiekcie podjęta zostaje decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji. Następuje odłączenie energii elektrycznej do obiektu poprzez uruchomienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Osoba odpowiedzialna za  przeprowadzenie ewakuacji w miejscu osób ewakuowanych przekazuje informację KDR  o braku dwóch osób, które prawdopodobnie pozostały  w obiekcie.

 

Ćwiczenia te miały za zadanie:

 

  1. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków,
  2. zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektów, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu,
  3. praktyczne sprawdzenie zadań dotyczących sprawdzenia stopnia przygotowania pracowników do prowadzenie ewakuacji w sytuacji powstania zagrożenia oraz przeprowadzenie ewakuacji obiektu.
  4. doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzenia działań.

 

15.07.2019

Trwają wakacje, a wraz z nimi czas wypoczynku oraz rekreacji w wodzie i nad wodą. W tym okresie niestety dochodzi do większej liczby utonięć.  By zapobiegać tego typu wypadkom w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” organizowane są pogadanki i pokazy nad akwenami wodnymi.

W pierwszych dnia lipca 2019 roku strażacy JRG 4 ćwiczyli na terenie zbiornika wodnego w Koniecpolu oraz przy tej okazji  przeprowadzili pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podzielili się wiedzą na temat bezpieczeństwa.

 

15.07.2019

Strażacy KM PSP w Częstochowie przeprowadzili pogadankę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa dla uczestników turnusów Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Pająk k/Konopisk. Podczas w/w przedsięwzięcia nawiązano współpracę z kierownikami turnusów oraz poinstruowano z Wytycznymi Komendanta Głównego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych. Dokonano obejścia po obozowisku. Ponadto poinstruowano odnośnie zasad organizacji łączności. Na zakończenie poinformowano uczestników turnusów i ich opiekunów  w zakresie prowadzonych kampanii społecznych „Stop pożarom traw”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, a także „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 

15.07.2019

W dniach 1 i 2 lipca br. przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Lisiniec w Częstochowie. Ćwiczenia obejmowały praktyczną realizację czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego. Podczas ćwiczeń poinformowano również użytkowników Kompleksu o kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.