BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

25.09.2014

Bieg po schodach

Stowarzyszenie Biegów Górskich jako organizator biegu po schodach w Katowicach na 30 piętro na wniosek wielu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej po raz kolejny organizuje Mistrzostwa Polski w tej kategorii. Impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem strażaków o czym świadczą telefony z prośbą o zrobienie osobnej kategorii wiekowej dla strażaków OSP.

Do udziału w Mistrzostwach Polski Strażaków mają prawo wyłącznie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej na podstawie ważnej legitymacji. Warunkiem udziału w biegu jest wcześniejsze zgłoszenie i podpisanie karty uczestnictwa w formularzy zgłoszeniowym w dniu zawodów.

Zawodnik, który zgłosi się do 10 października na formularzu znajdującym się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl w zakładce Altus Cup i opłaci wpisowe otrzyma pamiątkową koszulkę.

W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wpisowe w wysokości 50zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Biegów Górskich w Jastrzębiu-Zdroju, nr konta ING Bank Śląski o/Jastrzębie 07 1050 1605 1000 0023 2488 6387 najpóźniej do 10 października 2014r. z dopiskiem bieg po schodach natomiast po tym terminie wpisowe wynosi 70zł

W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

Bieg odbędzie się w dniu 26 października 2014 roku. Start nastąpi o godz. 11.00 obok hotelu Qubus w Katowicach natomiast meta biegu znajduje się na 30 piętrze.

Poniżej regulamin i budynek, na którym odbędzie się bieg.

 
 
19.09.2014

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze

20 września br. na terenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Starosty Częstochowskiego.

Sędzią głównym zawodów był bryg. Mirosław Koch. Klasyfikacja drużyn na pierwszych miejscach w poszczegulnych kategoriach przedstawia sie następująco:

Drużyny męskie:
I - OSP Cisie
II - OSP Rudnik Wielki
III - OSP Zdrowa

Drużyny kobiece
I - OSP Cisie
II - OSP Łęg
III - OSP Kamienica Polska

Drużyny chłopięce
I - OSP Huta Stara
II - OSP Chorzenice
III - OSP Bystrzanowice


GALERIA ZDJĘĆ
yny 
19.09.2014

Dzień otwarty dla seniorów

Bank Żywności w Częstochowie zorganizował w dniu 19 września Dzień Otwarty dla Seniorów. Był on jednym z 20 podmiotów pozarządowych na terenie Województwa Śląskiego, które w tym dniu zaprosiły do siebie osoby starsze.

Bank Żywności w Częstochowie we współpracy z Częstochowskim Kołem Towarzystwa im. św. Brata Alberta zaplanował cykl prelekcji dla seniorów mających zwiększyć ich bezpieczeństwo w domu i w miejscach publicznych. Zajęcia poprowadził rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, st. kpt. Paweł Liszaj oraz przedstawiciele Policji.

17.09.2014

Ruszył program "Bezpieczne życie"!

17 września na terenie Szkoły Podstawowej nr 53 oficjalnie rozpoczęto realizację programu. Podczas środowej inauguracji 35 nauczycieli, którzy (po odbyciu szkolenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) zajmą się realizacją projektu w swoich szkołach, otrzymało certyfikaty od prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Sławomira Olbrysia.
GALERIA ZDJĘĆ

- "Każde przedsięwzięcie, którego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych, zasługuje na wsparcie. To ważne, że zarówno przedstawiciele służb mundurowych, jak i nauczyciele tak aktywnie uczestniczą w tym programie" – podziękował realizatorom prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
- "Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa – jednego z podstawowych warunków koniecznych do ich rozwoju. W dobie różnego rodzaju zagrożeń najbardziej powszechnym i efektywnym sposobem przygotowania do radzenia sobie z nimi jest odpowiednie kształcenie. Gwarantem realizacji tego celu są odpowiednio przygotowani pedagodzy – to oni w oparciu o posiadany autorytet będą w stanie najefektywniej przekazać wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczne życie" – dodał bryg. Sławomir Olbryś.
W czasie spotkania specjalną nagrodę odebrał uczeń Zespołu Szkół nr 23 Rafał Knop – laureat ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bądź ostrożny, baw się grzecznie, a w twoim domu będzie bezpiecznie”. Dla wszystkich dzieci przygotowano pokazy ratownictwa medycznego, patrol konny oraz pokaz umiejętności policyjnego psa.
Program „Bezpieczne życie”, oprócz edukacji drugoklasistów obejmuje szereg przedsięwzięć adresowanych dla dyrektorów administracji szkół oraz nauczycieli i dzieci, na podstawie wcześniej opracowanego i zaakceptowanego harmonogramu zadań. Zawiera kilka bloków tematycznych, które dostosowane zostały do warunków lokalnych i uwzględniają wnioski z danych statystycznych zawierających stopień wypadkowości dzieci w naszym kraju.
Podczas zajęć lekcyjnych organizowane będą różnego rodzaju konkursy o tematyce związanej z bezpieczeństwem oraz wycieczki dla dzieci, aby w praktyce mogły wykorzystać przyswojoną wiedzę teoretyczną. Na zakończenie programu odbędzie się uroczyste podsumowanie podczas którego najlepiej pracujące dzieci, w tym zwycięzcy konkursów tematycznych uhonorowane zostaną nagrodami. W roku szkolnym 2014/2015 programem zostanie objętych 1650 dzieci.
Cele programu to wzrost świadomości dzieci i rodziców o zagrożeniach, wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach, podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa, poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trakcie roku szkolnego, nauczane treści są wplatane w czasie realizacji programu nauczania zintegrowanego, nie kolidując z nim, ale stanowiąc jego wzbogacenie.
Prowadzi się pogadanki, pokazy, konkursy tematyczne, wycieczki w teren, ćwiczenia z ewakuacji na obiekcie szkoły. Program obejmuje kilka bloków tematycznych. W czasie zajęć przekazywane są dzieciom informacje z bardzo szeroko pojętego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: wypadki w domu (upadki, oparzenia, skaleczenia, zatrucia, zadławienia), wypadki komunikacyjne, zdarzenia związane ze zwierzętami, utonięcia, pożary i zatrucia czadem, porażenie prądem, zaginięcia.
15.09.2014

Zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie programu "Bezpieczne życie" w Częstochowie

W dniu 17.09.2014r. w godz. 11.15 - 13.15 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, przy ul. Orkana 95/109 odbędzie się rozpoczęcie programu edukacyjnego "Bezpieczne życie". W roku szkolnym 2014/2015 programem zostanie objętych 1650 dzieci. Prezydent Miasta Częstochowy wręczy nauczycielom kształcenia zintegrowanego, zaangażowanym w program, certyfikaty o ukończeniu szkolenia z zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Komendant Miejski PSP w Częstochowie podsumuje dotychczasowe działania związane z programem oraz przedstawi cele na rok szkolny 2014/2015. Przeprowadzony zostanie również pokaz działań ratowniczo – gaśniczych wykonany przez strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.
Program oparty jest na pomyśle wywodzącym się ze Szwecji, w Polsce realizowany jest w oparciu o protokół intencyjny podpisany w dniu 20 września 2001 r. przez Sekretarza Generalnego Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Realizowany jest w szkołach przez cały rok szkolny, wśród dzieci z klas drugich, przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli wspieranych przez lokalne służby oraz instytucje państwowe.
Cele programu to wzrost świadomości dzieci i rodziców o zagrożeniach, wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach, podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa, poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trakcie roku szkolnego, nauczane treści są wplatane w czasie realizacji programu nauczania zintegrowanego, nie kolidując z nim, ale stanowiąc jego wzbogacenie.
Prowadzi się pogadanki, pokazy, konkursy tematyczne, wycieczki w teren, ćwiczenia z ewakuacji na obiekcie szkoły. Program obejmuje kilka bloków tematycznych. W czasie zajęć przekazywane są dzieciom informacje z bardzo szeroko pojętego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: wypadki w domu (upadki, oparzenia, skaleczenia, zatrucia, zadławienia), wypadki komunikacyjne, zdarzenia związane ze zwierzętami, utonięcia, pożary i zatrucia czadem, porażenie prądem, zaginięcia.