BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

31.10.2014

Zawody w Futsalu o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie

W dniu 31 listopada 2014r. rozegrano zawody w Futsalu o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. W zawodach udział brało 5 drużyn, wystawionych przez poszczególne Jednostki Ratowniczo Gaśnicze
tj. JRG1, JRG2, JRG3, JRG Koniecpol oraz pracowników 8 godzinnych Komendy Miejskiej PSP.
Zawody zostały rozegrane zgodnie z obowiązującym regulaminem gry w piłkę nożną Futsal.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I Miejsce JRG 3 z wynikiem - 12 punktów,
II Miejsce JRG 2 z wynikiem 9 punktów,
III Miejsce JRG 1 z wynikiem 6 punktów,
IV Miejsce JRG z wynikiem 3 punktów,
V Miejsce Kadra KM PSP Czwa brak punktów.
28.10.2014

Apel


28.10.2014

Zgaś ryzyko

W związku z dużą ilością pożarów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz ofiarami śmiertelnymi zaczadzeń, 21 sierpnia 2014r. doszło do podpisania Porozumienia wprowadzającego programu montażu czujek tlenku węgla i czujek dymu w zasobach mieszkaniowych miasta Częstochowy. Program ten stanowi element akcji realizowanej w latach 2014 - 2023, przez Komendę Główną PSP pod nazwą "Zgaś Ryzyko". Głównym celem programu jest profilaktyka pożarowa. Porozumienie trójstronne zawarte pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Częstochowie, Prezydentem Miasta Częstochowy i Prezesem ZGM TBS Sp. z o.o. Częstochowie, zobowiązało ZGM do zakupu czujek, natomiast strażacy jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu miasta nieodpłatnie montują urządzenia w mieszkaniach komunalnych w Częstochowie.
W godzinach popołudniowych 6 zespołów strażaków i pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spotyka się z mieszkancami, informuje o zagrożeniach związnych z sezonem grzewczym i monuje łącznie 2000 czujek. Akcja, która ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców lokali komunalnych kontynuowana będzie w następnych latach.
Podstawową funkcją czujki jest wykrywanie czadu lub dymu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w wyniku wystapienia niebezpieczeństwa. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Mamy wtedy szansę na podjęcie stosownej reakcji.
22.10.2014

Narada szkoleniowa dla władz samorządowych i komendantów gminnych

W dnia 20-22 października br. w Zakopanem odbyła się narada szkoleniowa dla władz samorządowych i komendantów gminnych OSP obszaru chronionego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Podczas narady przeprowadzono szereg prezentacji dotyczących istotnych i aktualnych tematów:
- Systemy podglądu mobilnego – monitoring,
- Nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- Ratownicze urządzenia hydrauliczne, urządzenia pneumatyczne,
- Nowoczesne trendy specjalnych samochodów pożarniczych oraz ich wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- Finansowanie jednostek OSP - procedury rozliczania środków dotacyjnych przez jednostki OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
- Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego - statystyki zdarzeń,
- Podstawy organizacyjno prawne ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do samorządów terytorialnych,
- Wymagania szkoleniowe stawiane przed druhami OSP – statystyki szkoleń,
- Zasady postępowania podczas zdarzeń prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożenia od owadów błonkoskrzydłych,
- Rola i zadania systemów łączności w straży pożarnej w powszechnym systemie ostrzegania ludności,
- Nowoczesne trendy lekkich samochodów pożarniczych oraz ich wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- Systemy przeciwpowodziowe,
- Gospodarka sprzętem ochrony górnych dróg oddechowych strażaków OSP – terminy badań kontrolnych i konserwacja,
- Sprzęt łączności- bieżąca obsługa i konserwacja,
- BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
- Zasady włączania jednostek OSP do KSRG,
- Normatywne wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP.
Tematy omawiane były przez przedstawicieli firm oferujących poszczególne rozwiązania a także przez pracowników KM PSP w Częstochowie oraz KW PSP w Katowicach.

26.09.2014

"Uratować znaczy żyć" - mistrzostwa dzieci i dorosłych

23 września br.  w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbył się VI konkurs z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej "Uratować znaczy żyć" - mistrzostwa dzieci i dorosłych. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 25 w Częstochowie a jednym z współorganizatorów Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Honorowy patronat objął Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy.

Cele konkursu:
- rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej wśród dzieci oraz dorosłych, a także doskonalenie tych umiejętności,
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego,
- kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci oraz dorosłych, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
- popularyzacja i propagowanie tematyki zawiązanej z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem komunikacyjnym,
wdrażanie do aktywności, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.