BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

25.11.2014

Ogólnoświatowa Kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy"

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt stanowi jedną
z najbardziej drastycznych form dyskryminacji. Zgodnie
z zaprezentowanym w marcu bieżącego roku badaniami Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (http://fra.europa.eu) w Polsce około 19% kobiet między 18 a 72 rokiem życia doświadczyło przemocy ze strony męża lub partnera. Statystycznie oznacza to, że około trzy
i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskiej karty”, liczba kobiet – ofiar przemocy, wynosiła ponad 58 tys. Natomiast statystyki sądowe za ten rok identyfikują jedynie 13782 kobiety jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje jak duża liczba kobiet pozostaje sama, bez przemocy
i wsparcia w świetle doznanej krzywdy.
W tym roku po raz kolejny kampania „16 Dni” realizowana będzie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w całej Polsce. Jednym z głównych założeń Kampanii jest zachęcanie uczestników do skupienia się na problemach z zakresu szeroko pojętej przemocy we względu na płeć.
W związku z powyższym na znak poparcia dla Kampanii „16 Dni” jakiego udziela Państwowa Straż Pożarna proszę o umieszczenie na stronie internetowej komendy wojewódzkiej notatki informacyjnej o kampanii oraz opatrzenie strony logo białej wstążeczki – symbolem akcji. Proszę również o poinformowanie o tym wydarzeniu wszystkie podległe funkcjonariuszki i funkcjonariuszy oraz pracownice i pracowników cywilnych. Informacje można zaczerpnąć ze strony Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/16-dni-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet.html. Za realizację projektu w Komendzie Głównej PSP odpowiada st. kpt. mgr inż. Małgorzata Romanowska, tel. 22 523 31 10, kom. 507 118 923.oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet.21.11.2014

Zgaś ryzyko - podsumowanie montażu czujek dymu i tlenku węgla w zasobach mieszkaniowych Częstochowy

Dobiegła końca akcja wyposażenia częstochowskich mieszkań komunalnych w czujki dymu i czujki tlenku węgla. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Częstochowy podsumowano efekty wspólnej akcji ZGM TBS sp. z o.o. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, podczas której zamontowano łącznie 2000 czujek.
Porozumienie dotyczące programu montażu czujników tlenku węgla (czadu) oraz zadymienia w zasobach mieszkaniowych Miasta Częstochowy zostało zawarte między Prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem, Komendantem Miejskim PSP w Częstochowie bryg. Sławomirem Olbrysiem i Prezesem ZGM TBS sp. z o. o. Pawłem Koniecznym w sierpniu bieżącego roku. We wrześniu ZGM TBS Sp. z o.o. przeprowadził postępowanie przetargowe na dostawę 1000 sztuk bezprzewodowych czujek czadu oraz 1000 sztuk bezprzewodowych czujek dymu dla potrzeb zasobu komunalnego Miasta Częstochowy. Dostawa oraz odbiór techniczny urządzeń zakończyły się w połowie października. Od 22 października 2014 r. sześć dwuosobowych zespołów składających się z pracownika Spółki i funkcjonariusza Państowej Straży Pożarnej prowadziło montaż czujek w wytypowanych lokalach. Przed montażem czujek na klatkach schodowych rozwieszane były informacje o dacie i miejscu prowadzonej akcji. Pracownicy ZGM TBS zostawiali również tam, gdzie nikogo nie zastali, kartki z informacją o możliwości zgłoszenia się do administracji, w celu umówienia terminu przekazania i montażu urządzenia. Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, lokatorzy zasobów komunalnych wykazywali wdzięczność i sympatię.
Przy okazji montażu strażacy przeprowadzali szkolenia lokatorów z zakresu eksploatacji czujek, a także informowali ich o niebezpieczeństwach związanych z nieprawidłowym używaniem domowych urządzeń grzewczych, które mogą powodować powstanie pożaru lub pojawienie się tlenku węgla.
Podstawową funkcją czujki jest wykrywanie obecności czadu lub dymu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w sytuacji wystapienia niebezpieczeństwa. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając głośny dźwięk. Jest wtedy szansa na podjęcie stosownej reakcji.
Akcja realnie poprawiła poziom bezpieczeństwa użytkowania mieszkań komunalnych, czego dowodem jest m.in. sytuacja z 10 listopada z mieszkania przy ul. Rejtana, zajmowanego przez małżeństwo z małym dzieckiem, w którym doszło do emisji tlenku węgla. Zainstalowana w mieszkaniu kilka dni wcześniej czujka wykrywająca czad zadziałała prawidłowo. Zaalarmowana na miejsce zdarzenia Państwowa Straż Pożarna, zlokalizowała i zneutralizowała zagrożenie.
Do chwili obecnej funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państowowej Straży Pożarnej w Częstochowie w lokalach mieszkalnych w których wystąpił alarm zainstalowanych czujek tlenku węgla interweniowali ponad 50 razy. Większość z tych interwencji potwierdziła niebezpieczne dla lokalorów stężenie czadu.
Uzgodniono, że akcja będzie kontynuowana, nie tylko - jak wcześniej zakładano - w kolejnych latach, ale także już w obecnym sezonie grzewczym. ZGM jeszcze w tym roku ma zamówić i zakupić kolejnych 500 czujek czadu, które zostaną zamontowane w wytypowanych przez poszczególne oddziały admnistracji ZGM mieszkaniach komunalnych.
Materiały kampanii społeczno - edukacyjnej "Nie dla czadu" ze strony Komendy Miejskiej PSP: http://www.straz.czestochowa.pl/czad/
fot. Łukasz Stacherczak
21.11.2014

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 21.11.2014r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie. Podczas spotkania omówiono współpracę pomiędzy instytucjami sprawującymi nadzór i kontrole nad bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Podczas spotkania omówiono i podsumowano współpracę pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie. Dotychczasowe formy i zasady współpracy pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w spotkaniu odniesiono do zapisów porozumień podpisanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim.


14.11.2014

Ćwiczenia w Jaskini Studnisko

Komenda Miejska PSP w Częstochowie wspólnie ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego z Radzionkowa przeprowadziła ćwiczenia w jaskini Studnisko. 2 czerwca br. w tej właśnie jaskini doszło do osunięcia odłamków skalnych w wyniku czego sześć osób odniosło obrażenia a jedna zginęła na miejscu. Wspólne ćwiczenia mają za zadanie ułatwienie współpracy na miejscu zdarzenia podczas ewentualnych przyszłych zdarzeń tego typu na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

GALERIA ZDJĘĆ

31.10.2014

Podziękowania za wspólną służbę

Pan
asp. sztab. Paweł Biegański
Dyżurny operacyjny

W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej i przejściem na emeryturę, w imieniu Kadry Kierowniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz swoim własnym, pragnę Panu serdecznie podziękować za lata rzetelnej służby oraz złożyć wyrazy szacunku i uznania za wzorową postawę, wysokie poczucie obowiązku
i zaangażowanie w służbie.
W tak uroczystym dniu pożegnania ze służbą, życzę, aby zachował Pan na zawsze te najpiękniejsze chwile, jakie przeżył Pan w swoim życiu zawodowym na różnych stanowiskach służbowych.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia dobrego zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

bryg. mgr Sławomir Olbryś

Częstochowa, dnia 31 października 2014r.