BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

02.03.2015

Ćwiczenia w komorze dymowej

W każdy poniedziałek marca przeprowadzone będą ćwiczenia w komorze dymowej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest przygotowanie i sprawdzenie strażaków-ratowników w zakresie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych podczas pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zmęczenie, brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas) oraz poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej
i pionowej. Ćwiczenie polega na przejściu przez przeszkody zamontowane na ścieżce treningowej podczas zadymienia, miejscowo podwyższonej temperatury, hałasu bez wymiany butli powietrznej.

Podziękowania za wspólną służbę

Pan
st. kpt. Tomasz Borowski 
Dowódca zmiany
28.02.2015

Sztandar dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie

Informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2014 roku został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Celem działalności Komitetu jest gromadzenie funduszy, które zostaną przeznaczone na wykonanie sztandaru, organizację i oprawę uroczystości jego nadania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz ewentualny zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. Ufundowanie i przekazanie Komendzie sztandaru będzie wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego.
Uroczystość przekazania sztandaru planowana jest na 28 maja 2015 roku, na godzinę 12.00. Miejsce uroczystości Plac Władysława Biegańskiego w Częstochowie.
W związku z powyższym zachęcamy do włączenia się w to ważne i zaszczytne wydarzenie dla strażaków i pracowników cywilnych Komendy.

Dane do przelewu:
Nr konta bankowego - Bank Pekao 37 124012131111001061257569
z dopiskiem „darowizna na sztandar dla KM PSP Częstochowa”19.02.2015

Podziękowania za wspólną służbę


Pan
st. kpt. Tomasz Borowski
Dowódca zmiany


W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej i przejściem na emeryturę, w imieniu Kadry Kierowniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz swoim własnym, pragnę Panu serdecznie podziękować za lata rzetelnej, ofiarnej służby w niesieniu pomocy i ratowaniu ludzkiego życia i mienia oraz złożyć wyrazy szacunku i uznania za wzorową postawę, wysokie poczucie obowiązku i zaangażowanie w służbie.
W tak uroczystym dniu pożegnania ze służbą, życzę, aby zachował Pan na zawsze te najpiękniejsze chwile, jakie przeżył Pan w swoim życiu zawodowym na różnych stanowiskach służbowych.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Z poważaniem
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

bryg. mgr Sławomir Olbryś

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP
8 lutego rozpoczęły się równocześnie dwa szkolenia podstawowe realizowane jednoetapowo dla strażaków ratowników OSP
wg programu szkolenia z 11 maja 2006 r.15.02.2015

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP

8 lutego rozpoczęły się równocześnie dwa szkolenia podstawowe realizowane jednoetapowo dla strażaków ratowników OSP
wg programu szkolenia z 11 maja 2006 r.


Jedno odbywa się w siedzibie KM PSP w Częstochowie przy ul. Sikorskiego a drugie w JRG w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza.
Celem jest przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania czynności w ramach zastępu. W trakcie zajęć strażacy zapoznają się z zasadami prowadzenia działań ratowniczych, wykorzystaniem i obsługą sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdów ratowniczych a także warunkami i zasadami bhp na miejscu prowadzenia działań. Szkolenie ma na celu m.in. poprzez ćwiczenia ze sprzętem, wyrobienie odpowiednich nawyków i umiejętności wykorzystania sprzętu ratowniczego.
10.02.2015

Podziękowania za wspólną służbę


Pan
bryg. Jacek Frymus
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Częstochowie


W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej i przejściem na emeryturę, w imieniu Kadry Kierowniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz swoim własnym, pragnę Panu serdecznie podziękować za lata rzetelnej służby oraz złożyć wyrazy szacunku i uznania za wzorową postawę, wysokie poczucie obowiązku i zaangażowanie w służbie.
W tak uroczystym dniu pożegnania ze służbą, życzę, aby zachował Pan na zawsze te najpiękniejsze chwile, jakie przeżył Pan w swoim życiu zawodowym na różnych stanowiskach służbowych.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia dobrego zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

bryg. mgr Sławomir Olbryś


STRAŻACY MONTOWALI CZUJKI CO W KONIECPOLU

W dniach 2 i 4 lutego br. strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Koniecpolu montowali czujki tlenku węgla.