BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

16.12.2013

Spotkanie Wigilijne w KM PSP w Częstochowie


Spotkanie Wigilijne to już tradycja strażacka. Sygnalizuje ona nam Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2014. To okazja do spotkania się w gronie strażaków z ludźmi, z którymi Komenda Miejska PSP w Częstochowie współpracuje przy realizacji kompetencyjnych zadań. To też czas na złożenie życzeń świątecznych i podziękowań za strażacki trud i pracę.
Rok bieżący to rok stabilny pod względem ratowniczym. Do chwili obecnej jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w likwidacji powstałych zagrożeń 4262 razy, w tym pożary to 1521 interwencji, miejscowe zagrożenia 2434 oraz alarmy fałszywe 307. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 zanotowano o 1338 zdarzeń mniej, co stanowi spadek ogólnej liczby interwencji o 23,9%. Ilość pożarów spadła o 44,9%, natomiast ilość miejscowych zagrożeń o 8,4 %.
Do największych zdarzeń w grupie pożarów należy pożar bardzo duży hali magazynowej przy ulicy Rząsawskiej. W grupie miejscowych zagrożeń na szczególną uwagę zasługują działania ratownicze prowadzone na terenie gminy Lelów oraz gminy Koniecpol, związane z usuwaniem skutków powodzi i lokalnych podtopień. Działania te wizytował generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie tych gmin funkcjonował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Zygmunta Łukaszczyka - Wojewody Śląskiego.
Komendant Miejski PSP w Częstochowie podziękował również za współpracę Samorządom Miasta i Powiatu, samorządom gmin, służbom mundurowym, instytucjom i stowarzyszeniom realizującym działalność ratowniczą, z którymi Komenda Miejska współpracuje kierując Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym na terenie miasta i powiatu.
18.11.2013

Sieć Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

Na terenie miasta i Powiatu Częstochowskiego działają 4 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, 1 jednostka Centralnej Szkoły PSP oraz 126 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 37 jednostek w KSRG. W ww. ilościach na terenie miasta Częstochowy zlokalizowane są 3 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP oraz  12 jednostek OSP z czego 4 włączone do  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na  terenie powiatu ziemskiego zlokalizowana jest jedna JRG PSP w Koniecpolu.
Poniżej przedstawiamy mapę z zaznaczonymi Jednostkami Ochrony Przeciwpożarowej.
Widoczny jest podział terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego na obszary chronione poszczególnych JRG, najbli
ższe jednostki PSP powiatów ościennych a także wszystkie lokalne jednostki OSP.Punkt czerwony - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP,
Punkt żółty - Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG,
Punkt niebieski - 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej poza KSRG,
Linia czerwona - granica obszaru chronionego JRG.


14.09.2013

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Komenda Miejska PSP w Częstochowie zorganizowała VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. Zawody odbyły się w Konopiskach w dniu 2013.09.14 o godz. 9.00.
Kierownikiem zawodów jest st. kpt. Roman KRÓLEWSKI. Sędzią głównym jest bryg. Arkadiusz BISKUP. W zawodach udział bierze 15 drużyn męskich, 11 kobiecych, 7 chłopięcych CTIF oraz 2 drużyny dziewczęce CTIF.

GALERIA ZDJĘĆ


Program uroczystości:
godz. 8.30 - Przyjazd drużyn na miejsce zbiórki
godz. 8.50 - Zbiórka startujących drużyn na płycie boiska
godz. 9.00 - Meldunek o gotowości do rozpoczęcia zawodów
godz. 9.02 - Uroczyste otwarcie zawodów – Komendant Miejski PSP w Częstochowie
godz. 9.10 - Odprawa z kierownikami drużyn
godz. 9.25 - Rozpoczęcie zawodów
od 9.25 do 11.10 - Bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami (MDP wg CTIF), Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami (wg regulaminu z 10.02.2011 r.)
od 11.10 do 11.30 - Wydawanie posiłków dla startujących drużyn
od 11.30 do 13.10 - Rozwinięcie bojowe (MDP wg CTIF), Ćwiczenie bojowe (wg regulaminu z 10.02.2011 r.) Start na dwóch torach
godz. 13.35 - Zbiórka drużyn na płycie boiska - przygotowanie do zakończenia zawodów
godz. 13.40 - Odczytanie protokołu Sędziego Głównego Zawodów
- wręczenie pucharów, dyplomów i nagród,
- wystąpienia zaproszonych gości
godz. 14.10 - Zakończenie zawodów.

WYNIKI
Ćwiczenie bojowe

wg regulaminu z 10.02.2011r. – drużyny męskie

1.

 OSP Cisie

Z wynikiem 33,8 pkt.

2.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 35,6 pkt.

3.

 OSP Zdrowa

Z wynikiem 37,3 pkt.

4.

 OSP Jacków

Z wynikiem 39,6 pkt.

5.

 OSP Kusięta

Z wynikiem 42,4 pkt.

6.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 42.9 pkt.

7.

 OSP Łysiny

Z wynikiem 44,0 pkt.

8.

 OSP Mykanów

Z wynikiem 44,3 pkt.

9.

 OSP Borowce

Z wynikiem 44,4 pkt.

10.

 OSP Rudnik Mały

Z wynikiem 44,8 pkt.

11.

 OSP Jamki

Z wynikiem 47,6 pkt.

12.

 OSP Staropole

Z wynikiem 49,0 pkt.

13.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 49,1 pkt.

14.

 OSP Janów

Z wynikiem 61,2 pkt.

15.

 OSP Rudniki

Z wynikiem 64,7 pkt.

  

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny kobiece

1.

OSP Błeszno

Z wynikiem 42,4 pkt.

2.

OSP Łęg

Z wynikiem 45,2 pkt.

3.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 48,3 pkt.

4.

 OSP Ulesie

Z wynikiem 50,7 pkt.

5.

 OSP Jamki

Z wynikiem 53,5 pkt.

6.

 OSP Cisie

Z wynikiem 53,7 pkt.

7.

 OSP Kuźnica

Z wynikiem 54,7 pkt.

8.

 OSP Kamienica Polska

Z wynikiem 57,7 pkt.

9.

 OSP Mstów

Z wynikiem 60,2 pkt.

10.

 OSP Grabowa

Z wynikiem 86,3 pkt.

11.

 OSP Starcza

Z wynikiem 184,8 pkt.

  

wg regulaminu CTIF - chłopcy

1.

OSP Błeszno

Z wynikiem 960,1 pkt.

2.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 925,5 pkt.

3.

 OSP Bystrzanowice

Z wynikiem 912,5 pkt.

4.

 OSP Konopiska

Z wynikiem 897,0 pkt.

5.

 OSP Wrzosowa

Z wynikiem 896,0 pkt.

6.

 OSP Brzeziny Wielkie

Z wynikiem 868,2 pkt.

7.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 830,5 pkt.

  

wg regulaminu CTIF- dziewczęta

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 927,5 pkt.

2.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 864,3 pkt.

      Sztafeta pożarnicza z przeszkodami. 

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny męskie

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 55,6 pkt.

2.

 OSP Cisie

Z wynikiem 58,6 pkt.

3.

 OSP Jacków

Z wynikiem 58,9 pkt.

4.

 OSP Zdrowa

Z wynikiem 59,0 pkt.

5.

 OSP Staropole

Z wynikiem 60,8 pkt.

6.

 OSP Jamki

Z wynikiem 62,4 pkt.

7.

 OSP Mykanów

Z wynikiem 63,5 pkt.

8.

 OSP Łysiny

Z wynikiem 64,0 pkt.

9.

 OSP Borowce

Z wynikiem 65,2 pkt.

9.

 OSP Rudnik Mały

Z wynikiem 65,2 pkt.

10.

 OSP Janów

Z wynikiem 66,0 pkt.

11.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 67,5 pkt.

12.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 68,2 pkt.

13.

 OSP Kusięta

Z wynikiem 71,5 pkt.

14.

 OSP Rudniki

Z wynikiem 72,4 pkt.

  

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny kobiece

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 69,0 pkt.

2.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 70,4 pkt.

3.

 OSP Ulesie

Z wynikiem 71,6 pkt.

4.

 OSP Kuźnica

Z wynikiem 74,8 pkt.

4.

 OSP Cisie

Z wynikiem 74,8 pkt.

5.

 OSP Jamki

Z wynikiem 76,6 pkt.

6.

 OSP Mstów

Z wynikiem 84,0 pkt.

7.

 OSP Kamienica Polska

Z wynikiem 85,0 pkt.

7.

 OSP Starcza

Z wynikiem 85,0 pkt.

8.

 OSP Grabowa

Z wynikiem 87,4 pkt.

9.

 OSP Łęg

Z wynikiem 109,1 pkt.

  

wg regulaminu CTIF- chłopcy

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 99,3 pkt.

2.

 OSP Wrzosowa

Z wynikiem 91,0 pkt.

3.

 OSP Konopiska

Z wynikiem 90,2 pkt.

4.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 84,8 pkt.

5.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 80,7 pkt.

6.

 OSP Bystrzanowice

Z wynikiem 77,3 pkt.

7.

 OSP Brzeziny Wielkie

Z wynikiem 76,3 pkt.

  

wg regulaminu CTIF- dziewczęta

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 89,1 pkt.

2.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 62,2 pkt.

  
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco 

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny męskie

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 91,2 pkt.

2.

 OSP Cisie

Z wynikiem 92,4 pkt.

3.

 OSP Zdrowa

Z wynikiem 96,3 pkt.

4.

 OSP Jacków

Z wynikiem 98,5 pkt.

5.

 OSP Mykanów

Z wynikiem 107,8 pkt.

6.

 OSP Łysiny

Z wynikiem  108,0 pkt.

7.

 OSP Borowce

Z wynikiem 109,6 pkt.

8.

 OSP Staropole

Z wynikiem 109,8 pkt.

9.

 OSP Rudnik Mały

Z wynikiem 110,0 pkt (bojówka 44,8)

10.

 OSP Jamki

Z wynikiem 110,0pkt. (bojówka 47,6)

11.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 110,4 pkt.

12.

 OSP Kusięta

Z wynikiem 113,9 pkt.

13.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 117,3 pkt.

14.

 OSP Janów

Z wynikiem 127,2 pkt.

15.

 OSP Rudniki

Z wynikiem 137,1 pkt.

  

wg regulaminu z 10.02.2011r.- drużyny kobiece

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 111,4 pkt.

2.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 118,7 pkt.

3.

 OSP Ulesie

Z wynikiem 122,3 pkt.

4.

 OSP Cisie

Z wynikiem 128,5 pkt.

5.

 OSP Kuźnica

Z wynikiem 129,5 pkt.

6.

 OSP Jamki

Z wynikiem 130,1 pkt.

7.

 OSP Kamienica Polska

Z wynikiem 142,7 pkt.

8.

 OSP Mstów

Z wynikiem 144,2 pkt.

9.

 OSP Łęg

Z wynikiem 154,3 pkt.

10.

 OSP Grabowa

Z wynikiem 173,7 pkt.

11.

 OSP Starcza

Z wynikiem 269,8 pkt.

  

wg regulaminu CTIF- chłopcy

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 1059,4 pkt.

2.

 OSP Kłomnice

Z wynikiem 1010,3 pkt.

3.

 OSP Bystrzanowice

Z wynikiem 989,8 pkt.

4.

 OSP Konopiska

Z wynikiem 987,2 pkt.

5.

 OSP Wrzosowa

Z wynikiem 987,0 pkt.

6.

 OSP Brzeziny Wielkie

Z wynikiem 944,5 pkt.

7.

 OSP Rudnik Wielki

Z wynikiem 911,2 pkt.

 

wg regulaminu CTIF- dziewczęta

1.

 OSP Błeszno

Z wynikiem 1016,6 pkt.

2.

 OSP Huta Stara A

Z wynikiem 926,5 pkt.

20.09.2013

Ćwiczenia kompanii gaśniczej na obiekcie Elektrociepłowni „FORTUM”

Na obiekcie Elektrociepłowni „FORTUM” w Częstochowie ul. Rejtana, przeprowadzono ćwiczenia doskonalące kompanii gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego "PORAJ".
Głównymi celami przeprowadzonych ćwiczeń było:
- praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących alarmowania i formowania kompanii w określonym dokumentacją odwodu punkcie koncentracji,
- praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków,
- praktyczne sprawdzenie funkcjonalności pododdziału przy założeniu pożaru składu miału węglowego i zbiornika z lekkim olejem opałowym,
- zapoznanie ćwiczących z warunkami organizacji akcji na terenie obiektu oraz specyfiką działalności podmiotu z uwzględnieniem zagrożeń pożarowych i wybuchowych.

GALERIA ZDJĘĆ


W wyniku samonagrzewania miału węglowego na placu składowym we wschodniej części zakładu dochodzi do jego zapalenia. Silne oddziaływanie ciepła powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zbiornika oleju opałowego zlokalizowanego przy silosach biomasowych. Siły i środki zadysponowane w pierwszej fazie działań są niewystarczające. KDR wnioskuje o zadysponowanie kompanii gaśniczej COO. Po osiągnięciu pełnego ukompletowania kompania zostaje wprowadzona do działań z poleceniem podania w natarciu prądów wody z działek przenośnych i przewoźnych na pole magazynowe objęte pożarem oraz w obronie na instalacje transportu biomasy i miału węglowego. Zaopatrzenie wodne realizowane z sieci hydrantowej włączonej do miejskiej sieci wodociągowej oraz rzekę Wartę, której koryto znajduje się po północnej stronie zakładu.


12.09.2013

Magnolia 2013 - Urząd Gminy Mykanów

W ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie przeprowadzone zostały ćwiczeniana terenie parkingu przed Urzędem Gminy Mykanów, ul. Samorządowa.
Tematyką ćwiczeń było współdziałanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego w zakresie działań podczas zdarzeń w następstwie wypadków komunikacyjnych w ramach ćwiczeń z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Częstochowie „MAGNOLIA 2013”.

GALERIA ZDJĘĆ


Scenariusz - opis zdarzenia i ogólne założenia do ćwiczeń:
Przez teren gminy Mykanów przemieszcza się samochód osobowy przewożący „płyn Lugola”, w ramach prowadzonej w powiecie częstochowskim akcji jodowej. W chwili przejazdu ulicą Samorządową w miejscowości Mykanów, w pobliżu budynku Urzędu Gminy dochodzi do zderzenia z innym samochodem osobowym wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej. W samochodzie osobowym wyjeżdżającym z ulicy podporządkowanej jechały trzy osoby, natomiast w samochodzie Urzędu Gminy jedna osoba.
W wyniku zderzenia samochód osobowy przewożący płyn Lugola zapala się na skutek wylewającego się paliwa i zwarcia instalacji elektrycznej. Kierujący tym pojazdem nie doznał większych obrażeń i udaje mu się o własnych siłach opuścić pojazd, poczym przystępuje do gaszenia pojazdu przy użyciu gaśnicy proszkowej, lecz na skutek dużego zadymienia i szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, pożaru nie udaje się ugasić. Pożar samochodu rozprzestrzenia się zagrażając budynkowi Urząd Gminy. Drugi samochód osobowy zostaje uderzony w bok co uniemożliwia jadącym tym pojazdem wydostanie się na zewnątrz. Osoby te są przytomne lecz posiadają liczne, widoczne obrażenia. Ponadto z pojazdu tego wycieka olej silnikowy oraz płyny eksploatacyjne w ilości ok. 10 l i przedostają się do pobliskiej studzienki kanalizacyjnej (rowu).
Pracownik gminy widzący całe zdarzenie telefonicznie powiadamia Wójta oraz Państwową Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu. Stanowisko Kierowania KM PSP Częstochowa, przekazuje informacje do pozostałych służb, w tym do dyżurnego Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie.
Stanowisko Kierowania KM PSP Częstochowa dysponuje na miejsce zastępy GBA2,5/24 oraz SRt z JRG 2 oraz GBA Rt 07/16 z OSP Mykanów. Zadaniem pierwszych zastępów przybyłych na miejsce zdarzenia było udzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego, jednak w tym czasie pożar zdążył się już rozprzestrzenić na przyległy skwer (krzaki, choinki, tuje) – bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy. Pożar zaczyna zagrażać obiektowi Urzędu Gminy.
Zadania :
- ugaszenie płonącego samochodu oraz skweru, zabezpieczenie terenu akcji.
- wydobycie osób poszkodowanych udzielnie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- ograniczenie i neutralizacja wycieku oleju i płynów - zatrzymanie filmu olejowego.