BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

23.07.2020

W dniach 21-23 lipca 2020 roku odbyły się ćwiczenia wg. następującego scenariusza:

Pierwsza część ćwiczeń.

W wyniku zaprószenia ognia na obszarze leśnym dochodzi do powstania pożaru który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Działania gaśnicze wymagają dostarczenia w miejsce pożaru dużej ilości wody, dlatego też w celu realizacji odpowiedniego zaopatrzenia wodnego na miejsce działań zadysponowane zostają zastępy wchodzące w skład Plutonu 4 „Magistrala” Częstochowa.

 

Druga część ćwiczeń.

            W wyniku kilkudniowych silnych opadów deszczu poziom wody w kanale „Kucelin” podnosi się powyżej progu alarmowego. Dokonane oględziny wałów przeciwpowodziowych wykazały ich uszkodzenie na odcinku 10m w okolicy ul. Kucelińska.  Na miejsce zadysponowane zostają zastępy JOP celem umocnienia wałów.

 

Celem ćwiczeń było:

  1. przypomnienie i doskonalenie umiejętności dotyczących dostarczania wody na duże odległości,
  2. przypomnienie i doskonalenie umiejętności w zakresie budowy wałów i działań przeciwpowodziowych,
  3. doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzenia działań.

 

23.07.2020

W wyniku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych przez firmę zewnętrzną, dochodzi do zapalenia się więźby dachowej na budynku kościoła. Obecny na miejscu proboszcz podejmuje działania zmierzające do ugaszenia pożaru w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Działania gaśnicze okazują się jednak nieskuteczne. To scenariusz ćwiczeń który realizowali strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w dniach 14-16 lipca 2020 roku.

Celem ćwiczeń było:

  1. sprawdzenie umiejętności postępowania zarządców obiektu w sytuacji powstania pożaru, bądź innego miejscowego zagrożenia,
  2. sprawdzenie możliwości dojazdu do obiektu sakralnego i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
  3. sprawdzenie możliwości budowy zaopatrzenia wodnego w oparciu o gminną sieć hydrantową,
  4. sprawdzenie możliwości manewrowych drabiny mechanicznej,
  5. doskonalenie współpracy pomiędzy służbami współdziałającymi w tym Policji,ZRM, CZK,
  6. doskonalenie tworzenia PPŚiŚ w tym wybierania optymalnego miejsc do ustawienia przybyłych sił i środków,
  7. sprawdzenie możliwości ewakuacji dzieł sztuki – wyznaczenia tymczasowego miejsca ich składowania (współpraca z przedstawicielami konserwatora zabytków oraz zarządcy budynku).

 

 

13.07.2020

Z dniem 13 lipca 2020 roku, Śląski Komendant Wojewódzki PSP powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie mł. bryg. Marka Radosza, dotychczasowego Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

Pan mł. bryg. mgr Marek Radosz ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów w 1998 roku podjął służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Częstochowie. Następnie służył w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie gdzie przez 11 lat zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego.  Z dniem 2 grudnia 2019 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Kłobucku.

Pan mł. bryg. Marek Radosz posiada duże doświadczenie w zakresie profilaktyki pożarowej oraz taktyczne i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Współpracuje ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

 

 

07.07.2020

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

wytyczne MSWiA dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - pobierz plik pdf.

Opracowanie i zdjęcie: MSWiA

03.07.2020

 

W drugiej turze „Bitwy o wozy” w każdym z byłych 49 województw, wg. stanu granic województw na dzień 31.12.1998 roku, gmina do 20 tys. mieszkańców, z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich, otrzyma wóz strażacki.