BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

01.06.2018

W dniach 22,23,24 maja 2018 r odbyły się ćwiczenia na kościele i klasztorze  Kanoników Regularnych Laterańskich w  Mstowie.

Celem ćwiczeń było :

 1. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków,
 2. zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektu, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu,
 3. praktyczne sprawdzenie zadań dotyczących :

- alarmowania,

- sprawdzenia stopnia przygotowania opiekunów zespołu klasztornego do prowadzenia ewakuacji w sytuacji powstania zagrożenia oraz przeprowadzenie ewakuacji.

 1.  sprawdzenie umiejętności postępowania pracowników zespołu klasztornego w sytuacji powstania     pożaru, bądź innego miejscowego zagrożenia,
 2.  sprawdzenie możliwości dojazdu do zespołu klasztornego i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
 3.  sprawdzenie możliwości budowy zaopatrzenia wodnego w oparciu o przepływającą rzekę Warta.
 4.  sprawdzenie możliwości manewrowych drabiny mechanicznej.

 

 1. Opis zdarzenia :

W wyniku nieszczelności przewodu kominowego dymowego, dochodzi do zapalenia się więźby dachowej na budynku klasztornym. Obecny na miejscu zakonnik podejmuje działania zmierzające do ugaszenia pożaru w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Działania gaśnicze okazują się jednak nieskuteczne.

 

31.05.2018

Ćwiczenia Hotel Arche

 28.05.2018 r. w wyniku zaprószenia ognia w pokoju hotelowym na kondygnacji poddasza użytkowego segmentu zachodniego dochodzi do powstania pożaru. Następuje uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru. Próba ugaszenia pożaru podjęta przez personel okazuje się nieskuteczna. Alarm pożarowy zostaje przekazany do centrum odbiorczego alarmów pożarowych. Dyrektor hotelu podejmuje decyzję o odłączeniu dopływu prądu do obiektu przy użyciu przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zarządza ewakuację osób przebywających w hotelu. Jedna osoba w wyniku zaistniałego zdarzenia zostaje poszkodowana - to scenariusz ćwiczeń zastępów ochrony przeciwpożarowej.

Cel główny ćwiczeń:

 1. sprawdzenie sprzętu w zakresie – sprawności, możliwości technicznych, walorów taktyczno-bojowych, różnorodnych rozwiązań w jego zastosowaniu.
 2. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków.
 3. zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektu, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu.

 

25.05.2018

W dniu 25 maja 2018  roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka.

W obchodach udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski,  Biskup Andrzej Przybylski,  Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Szymon Giżyński Poseł na Sejm RP, Senator RP  Ryszard Majer, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych,  szefowie służb mundurowych miasta Częstochowy oraz duchowieństwo.

Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia i medale, nominacje na wyższe stopnie służbowe, oraz dyplomy. Uhonorowano strażaków PSP, a także osoby zasłużone dla pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej.

 

17.05.2018

Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. - Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogłoszenia

15.05.2018

15.05. około godziny 9:00 W wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia przez personel firmy zewnętrznej wykonującej prace pożarowo niebezpieczne w pomieszczeniu A1 budynek Instalacji Pomocniczych dochodzi do powstania pożaru.

Personel Zakładu Fortum  podejmuje działania zmierzające  do ugaszenia pożaru  w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Działania okazują się jednak nieskuteczne. Dym oraz toksyczne produkty spalania rozprzestrzeniają się w kierunku budynków A2 budynek techniczny, A14 budynku magazynowym B2 sortownia biomasy.  W wyniku zaistniałego zdarzenia  jeden z pracowników zostaje poszkodowany i pozostaję na pomoście będącym nad zbiornikiem biomasy.

Cel ćwiczeń:

Sprawdzenie czasu alarmowania i dojazdu zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie elektrociepłowni, sprawdzenie organizacji łączności, doskonalenie umiejętności dowodzenia  w przypadku zaistnienia nowych okoliczności (zmiana sytuacji pożarowej – rozszczelnienie instalacji technologicznych), udzielania KPP osobom  poszkodowanym.